Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

05/09/2018 Tarihli Temmuz Ayı Meclis Gündemi

           

                           

 

 

 

            KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 05/09/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Eylül ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

         

Özkan ÖZGÜVEN

  Belediye Başkanı

İmza

 

 

GÜNDEM:

 

  1. 1. Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
  2. 2. 01/08/2018 tarihinde yapılan Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)
  3. 3. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, İmar Komisyonunca belirlenen Hamidiye, Namık Kemal, Cahı ve Mimar Sinan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 135 hektarlık alanda yapılan ve Konya Büyükşehir Belediyesinin 18.05.2018 tarih ve 491 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
  4. 4. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, İmar Komisyonunca belirlenen Ziya Gökalp, Orhangazi ve Hacı Mustafa Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda yapılan ve Konya Büyükşehir Belediyesinin 18.05.2018 tarih ve 489 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müd.)
  5. 5. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, İmar Komisyonunca belirlenen Aydınlar, Mehmet Akif, Fatih ve Atakent Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 190 hektarlık alanda yapılan ve Konya Büyükşehir Belediyesinin 18.05.2018 tarih ve 490 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müd.)
  6. 6. DSİ'nin yapacağı Ereğli İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme inşaatı yapılabilmesi için mülkiyeti belediyemize ait Ziya Gökalp Mahallesi 403 ada 1 parsel ve 401 ada 8 parsel sayılı taşınmazların kanal inşaatlarının yapılacağı kısımları 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İst. Müd.)
  7. 7. Ekim ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)