Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

01/08/2018 Tarihli Ağustos Ayı Meclis Gündemi

           

                           

 

 

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 01/08/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Ağustos ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

 

 

 

 

         

Özkan ÖZGÜVEN

  Belediye Başkanı

İmza

 

 

GÜNDEM:

 

  1. 1. Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
  2. 2. 07/07/2018 tarihinde yapılan Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)
  3. 3. 04.07.2018 tarihli Belediye Meclis toplantısından 01.08.2018 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
  4. 4. 04.07.2018 tarih ve 88 sayılı karar gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müd.)
  5. 5. Mera Vasıf değişikliğinin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
  6. 6. Toros mahallesinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 330 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
  7. 7. Mülkiyeti Belediyemize ait Talatpaşa Mahallesi 1221 ada 33 parsel sayılı Yöresel Ürün Satış Merkezinin bulunduğu alanda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kamu yararına çalışan dernekler Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 07.06.2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar meslek kuruluşları kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri yapılması konusunda Belediye Kanununun 75/c maddesine göre karar alınması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İst. Müd.)
  8. 8. Eylül ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)