Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

04/07/2018 Tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

04/07/2018 TARİHLİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

 1. Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
 2. 06/06/2018 tarihinde yapılan Haziran ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)
 3. 06.06.2018 tarihli Belediye Meclis toplantısından 04.07.2018 tarihli Belediye Meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
 4. Belediyemizin hissedarı olduğu Fatih Mahallesi 2353 ada 11 parsel ile mülkiyeti Arpacı Süt ve Gıda Mamulleri sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait Fatih mahallesi 2331 ada 6, 7 ve 8 parsellerin Belediye Kanununun 18/e maddesine göre takasının yapılıp yapılmaması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İst. Müd.)
 5. Belediyemize ait iş makinelerinin 1 ay ve daha uzun süreli kiralanması ve iş makinelerinin günlük kira bedellerinin belirlenmesi hususu.(Fen İşl. Müd.)
 6. Ağustos ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

KARAR ÖZETLERİ

 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf, Meslek odaları ) ile Belediyemiz arasında iş birliği protokolü düzenlenmesi ve düzenlenen protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu Belediye Meclisi gündemine ek gündem maddesi olarak eklenmesi,Üyelerden Duran AKSOY’un izinsiz,  İbrahim SÖKER, Kemal UZUNDERE ve Mehmet Şammas TOPBAŞ’ın ise izinli, olarak toplantıya katılmadığı tespit edilerek izinli sayılmaları yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 2.  06/06/2018 tarihinde yapılan Haziran ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetleri meclis üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 3. 06.06.2018 tarihli Belediye Meclis toplantısından, 04.07.2018 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 4. 4987,58 m2 'si Belediyemizin hissedarı olduğu Fatih Mahallesi 2353 ada 11 parsel ile mülkiyeti Arpacı Süt ve Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait Fatih Mahallesi 2331 ada 6, 7 ve 8 parsellerin Belediye Kanunun 18/e maddesine göre takasının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 5. Belediyemize ait (finişher, vabil, asfalt silindiri, mekanik silindir, greyder, low-bed, yükleyici kepçe, loder yükleyici, jcb( küçük kepçe), distribütör (sathi kaplama aracı), kamyon ve su arazözü) İş Makinelerinin 1 ay ve daha uzun süreli kiralanması durumunda iş makinelerinin günlük kira bedellerinin belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 6. Sivil toplum kuruluşları (5253 sayılı kanuna tabii toplum yararına çalışan dernekler, 5072 sayılı kanuna tabii vakıflar, Meslek odaları ) ile yapılacak protokollerin Belediye Meclisinin bilgisine sunulması ve düzenlenen protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 7. Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Ağustos ayı meclis toplantı tarihinin 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Temmuz  ayı meclis toplantısını kapatmıştır.

 

            ÖZKAN ÖZGÜVEN                           AGAH TAŞKIN                    HALİL KARAKUŞ

 MECLİS BAŞKANI                             KATİP ÜYE                            KATİP ÜYE