Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

06/06/2018 Tarihli Haziran Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

06/06/2018 TARİHLİ HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

 1. 1.Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
 2. 2.17/05/2018 tarihinde yapılan Mayıs ayı olağan meclis toplantısı 2. Birleşim Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)
 3. 3.Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, İmar Komisyonunca belirlenen Atakent, Mehmet Akif, Fatih, Doğualagözlü Mahallelerinin bir kısmı ile Batıalagözlü Mahallesini kapsayan yaklaşık 330 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
 4. 4.Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, İmar Komisyonunca belirlenen Hacımutahir, Gülbahçe, Barbaros, Üçgöz, Dalmaz, Cinler, Hıdırlı ve Şinasi mahallelerinin bir kısmını kapsayan 450 hektarlık alanda yapılan ve Konya Büyükşehir Belediyesinin 16.03.2018 tarih ve 236 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müd.)
 5. 5.İlçemiz Toros Mahallesi 5 pafta, 2626 ada, 4 nolu parsel Meri İmar Planında kısmen ayrık nizam 3 katlı konut alanında, kısmen Belediye Hizmet Alanında, kısmen de yol alanında kalmaktadır. İmar planına göre ifrazının yapılarak Belediye Hizmet Alanının Belediyemiz adına tapuda tescil edilmesi için hisse ayırımının yapılarak müstakil parsel oluşturulması yönünde Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müd.)
 6. 6.Yeni Zengen Mahallesi (İnönü mahallesi) olarak da bilinen yerleşim yerinin yeni bir mahalle olarak kurulması hakkında hazırlanan imar ve plan bütçe ortak komisyon raporunun görüşülmesi.(Muhtarlık İşleri Müd.)
 7. 7.Mülkiyeti Belediyemize ait Orhaniye Mahallesi 135 ada 1 parsel ve Türkmen Mahallesi 442 parsel sayılı yerlerin Sağlık tesisi yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi hususu.(Emlak ve İst. Müd.)
 8. 8.Mülkiyeti Belediyemize ait Eti Mahallesi 161 ada 51 ve 53 nolu parsellerin Belediye Kanununun 75/d maddesine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’ye bedelli ya da bedelsiz devir edilmesi hususu.( Emlak ve İst. Müd.)
 9. 9.Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakım evinin daha verimli ve daha işlevsel hale getirilebilmesi için özel ve diğer kuruluşlarla işbirliği protokolünün belirlenmesi ve düzenlenecek protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(Kültür ve Sosyal İşler Müd.)
 10. 10.Temmuz ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

KARAR ÖZETLERİ:

 1. 1.Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Ziya Gökalp Mahallesi 2860 ada 7 parsel 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılması hususu ve Fen İşleri Müdürlüğünün Bastırık Deresi ile ilgili 3213 sayılı Maden Kanununun ilgili hükümleri ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 5. Maddesi gereği “Kamu Yararı Kararının alınması hususunun ek gündem maddesi olarak eklenmesi,Üyelerden Ferudun ATALAY ve Halil ERCAN’ın ise izinli, olarak toplantıya katılmadığı tespit edilerek izinli sayılmaları yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 2. 2.17/05/2018 tarihinde yapılan Mayıs ayı olağan meclis toplantısı 2. Birleşim Karar özetleri meclis üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 3. 3.Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, İmar Komisyonunca belirlenen Atakent, Mehmet Akif, Fatih, Doğualagözlü Mahallelerinin bir kısmı ile Batıalagözlü Mahallesini kapsayan yaklaşık 330 hektarlık alanda yapılan, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planı komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yukarıda belirtilen imar planı değişikliğinin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 4. 4.Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, İmar Komisyonunca belirlenen Hacımutahir, Gülbahçe, Barbaros, Üçgöz, Dalmaz, Cinler, Hıdırlı ve Şinasi mahallelerinin bir kısmını kapsayan 450 hektarlık alanda yapılan ve Konya Büyükşehir Belediyesinin 16.03.2018 tarih ve 236 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların red yada kabul edilmesi İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen taleplerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 5. 5.İlçemiz Toros Mahallesi 5 pafta, 2626 ada, 4 nolu parsel Meri İmar Planında kısmen ayrık nizam 3 katlı konut alanında, kısmen Belediye Hizmet Alanında, kısmen de yol alanında kalmaktadır. İmar planına göre ifrazının yapılarak Belediye Hizmet Alanının Belediyemiz adına tapuda tescil edilmesi için hisse ayırımının yapılarak müstakil parsel oluşturulması yönünde Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 6. 6.Belediyemiz Meclisinin 04.04.2018 tarih ve 44 sayılı kararı ile İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonuna incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen İlçemiz Belediye sınırlarımız içerisinde bulunan Zengen Mahallesi bir kısım sakinlerinin vermiş oldukları müşterek imzalı dilekçede eski ismi Yeni Zengen (İnönü Mahallesi ) olan yerleşim yerinin yeni bir mahalle olarak kurulması konusu Komisyonumuzca değerlendirerek yeni kurulacak mahallenin sınırlarının tespiti konusunda çalışma yapılması uygun görülmüştür. Ayrıca 2464 sayılı Belediye Gelirleri ( Emlak Vergisi, ÇTV, harçlar vb.) kanununa göre iki ayrı mahalle olmasında Belediyemizin herhangi bir gelir kaybı olmadığı komisyonumuzca değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Yeni Zengen ( İnönü Mahallesi ) olarak bilinen yerleşim yerinin yeni bir mahalle olarak kurulmasının İmar ve Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 7. 7.Mülkiyeti Belediyemize ait Orhaniye Mahallesi 135 ada 1 parsel ve Türkmen Mahallesi 442 parsel sayılı yerlerin Sağlık Tesisi yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 8. 8.Mülkiyeti Belediyemize ait Eti Mahallesi 161 ada 51 ve 53 nolu parsellerin Belediye Kanunun 75/d maddesine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş'ye bedelli olarak devir edilmesi için Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 9. 9.Belediyemize ait işletmesi Oğuz Ata Sosyal Tesislerinde bulunan Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakım Evinin daha verimli ve daha işlevsel hale getirilebilmesi için özel ve diğer kuruluşlarla İşbirliği Protokolü düzenlenmesi ve düzenlenen protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 10. 10.Mülkiyeti Belediyemize ait Ziya Gökalp Mahallesi 2860 ada 7 parsel 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 11. 11.Belediyemiz yatırımlarında maliyetleri düşürmek amacıyla açılması düşünülen Yellice  Mahallemizde bulunan Bastırık Deresi ile ilgili 3213 sayılı Maden Kanununun ilgili hükümleri ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 5. Maddesi gereği “Kamu Yararı Kararı’’  alınması hususu  yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 12. 12.Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Temmuz ayı meclis toplantı tarihinin 04 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Haziran  ayı meclis toplantısını kapatmıştır.

 

                 ÖZKAN ÖZGÜVEN                           AGAH TAŞKIN                    HALİL KARAKUŞ

      MECLİS BAŞKANI                              KATİP ÜYE                            KATİP ÜYE