Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

02/05/2018 Tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısı

 

                                       

 

 

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 02/05/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Mayıs ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.          

Özkan ÖZGÜVEN

  Belediye Başkanı

GÜNDEM:

 1. Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
 2. 04/04/2018 tarihinde yapılan Nisan ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)
 3. 04.04.2018 tarihli Belediye Meclis toplantısından, 02.05.2018 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
 4. 04.04.2018 tarih ve 41 sayılı Meclis kararı gereği imar komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
 5. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak, İmar komisyonunca belirlenen Hamidiye, Hıdırlı, Namık Kemal, Pirömer, Dalmaz, Hacı Mütahir, Sümer, Kazancı, Eti, Selçuklu, Boyacı Ali ve Alpaslan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi hususu. (İmar ve Şeh.Müd.)
 6. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak, İmar komisyonunca belirlenen Talatpaşa, Camikebir, Yunuslu ve Eti Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 225 hektarlık alanda yapılan ve Konya Büyükşehir Belediyesinin 16.02.2018 tarih ve 113 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)
 7. Şinasi Mahallesi 1348 ada 11 parsel sayılı yerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satılması hususu.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 8. Mülkiyeti Belediyemize ait Cahı Mahallesi 19 ada 24 parsel sayılı yerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satışı veya Ziya Gökalp Mahallesi 2860 ada 7 parsel ile takasının yapılması hususu.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 9. Karaburun Mahallesi 142 ada 7 parsel, Burhaniye mahallesi 105 ada 20,22 ve 24 parsel sayılı taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesine göre Karayolları Genel Müdürlüğüne devir yapılması, Bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek için Başkanlık Makamına yada Başkanlık Makamının görevlendireceği personele yetki verilmesi hususu.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 10. 5272 sayılı Belediye kanununun 15. Maddesi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 22. Ve 97. Maddeleri gereğince hazırlanan Konya Ereğli Belediyesi Pazar yerleri yönetmeliğinin yayınlanarak yürürlüğe girmesi konusunun görüşülmesi.(Zabıta Müd.)
 11. Meclis 1. Başkan Vekili Erdinç AKCA istifa ettiğinden dolayı kalan süreyi tamamlamak için  meclis üyeleri arasından gizli oyla Meclis Birinci  Başkan Vekilinin Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere belirlenmesi hususunun görüşülmesi.(Yazı İşl.Müd.)
 12. Mevcut İhtisas Komisyonlarından İmar Komisyon üyesi Erdinç AKCA,  Çevre sağlık  Komisyonu, Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyon üyesi Ercüment SARIKAFA istifa ettiğinden dolayı yerlerine kalan süreyi tamamlamak için  ihtisas komisyon üyelerinin yeniden belirlenmesi konusunun görüşülmesi.(Yazı İşl.Müd.)
 13. 07.02.2018 tarih ve 2018/2-19  nolu meclis kararı ile kurulan Şirket isminin Ereğli Belediyesi Personel  Anonim  Şirketi olarak düzeltilmesi hususunun görüşülmesi.(Mali Hiz.Müd.)
 14. 2017 Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.(Mali Hiz.Müd.)
 15. Haziran ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.  (Yazı İşleri Müd.)