Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

04/04/2018 Tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantsı

 

                                  

 

 

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 04/04/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Nisan ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.      

    

Özkan ÖZGÜVEN

Belediye Başkanı

İmza

 

GÜNDEM:

 1. Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
 2. 07/03/2017 tarihinde yapılan Mart ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)
 3. 07.03.2018 tarihli Belediye Meclis toplantısından, 04.04.2018 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
 4. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak, İmar komisyonunca belirlenen Hamidiye, Namık Kemal, Cahı ve Mimar Sinan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 135 hektarlık alanda ve Aydınlar, Mehmet Akif, Fatih ve Atakent Mahallelerinin  bir kısmını kapsayan yaklaşık 190 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi hususu. (İmar ve Şeh.Müd.)
 5. Yeni Zengen Mahallesi (İnönü mahallesi) olan yerleşim yerinin halen bağlı bulunduğu Zengen Mahallesine olan uzaklığı ve arada hiçbir yerleşim yerinin bulunmadığı ayrıca bu iki yerleşim yerini E 90 karayolunun ayırdığı bahisle Yeni Zengen olarak da bilinen yerleşim yerinin yeni bir mahalle olarak kurulması. (Muhtarlı İşleri Müd.)
 6. Kuskuncuk mahallesi 179 ada 6 parsel sayılı arsa ve Ziyagökalp mahallesi 1328 ada 1 parsel sayılı arsanın 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesine göre satılması hususu.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 7. 2017 Yılı Denetim Komisyon Raporunun Belediye Meclis Üyelerinin Bilgisine Sunulması.(Mali Hiz.Müd.)
 8. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince Encümen üyeliği Seçimi. (Yazı İşleri Müd.)
 9. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince İhtisas Komisyonları seçimi. (Yazı İşleri Müd.)

   a-) İmar Komisyonu Seçimi.

   b-) Plan ve Bütçe Komisyonu Seçimi.

   c-) Eğitim Kültür Gençlik Ve Spor Komisyonu Seçimi.

   d-) Çevre ve Sağlık  Komisyonu Seçimi.

   e-) Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonu Seçimi.

   f-) Kadın ve Aile Komisyonu Seçimi.

   g-) Trafik ve Ulaştırma Komisyonu Seçimi.

 1. 01/01/2017 - 31/12/2017 tarihleri arası Belediye Başkanlığının 1 yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi. (Strateji Geliştirme Müd.)
 2. Mayıs ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.  (Yazı İşleri Müd.)