Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

02/05/2018 Tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

02/05/2018 TARİHLİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI

1.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

 1. Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
 2. 04/04/2018 tarihinde yapılan Nisan ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)
 3. 04.04.2018 tarihli Belediye Meclis toplantısından, 02.05.2018 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
 4. 04.04.2018 tarih ve 41 sayılı Meclis kararı gereği imar komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
 5. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak, İmar komisyonunca belirlenen Hamidiye, Hıdırlı, Namık Kemal, Pirömer, Dalmaz, Hacı Mütahir, Sümer, Kazancı, Eti, Selçuklu, Boyacı Ali ve Alpaslan Mahalelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi hususu. (İmar ve Şeh.Müd.)
 6. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak, İmar komisyonunca belirlenen Talatpaşa, Camikebir, Yunuslu ve Eti Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 225 hektarlık alanda yapılan ve Konya Büyükşehir Belediyesinin 16.02.2018 tarih ve 113 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)
 7. Şinasi Mahallesi 1348 ada 11 parsel sayılı yerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satılması hususu.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 8. Mülkiyeti Belediyemize ait Cahı Mahallesi 19 ada 24 parsel sayılı yerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satışı veya Ziya Gökalp Mahallesi 2860 ada 7 parsel ile takasının yapılması hususu.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 9. Karaburun Mahallesi 142 ada 7 parsel, Burhaniye mahallesi 105 ada 20,22 ve 24 parsel sayılı taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesine göre Karayolları Genel Müdürlüğüne devir yapılması, Bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek için Başkanlık Makamına yada Başkanlık Makamının görevlendireceği personele yetki verilmesi hususu. .(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 10. 5272 sayılı Belediye kanununun 15.maddesi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 22. ve 97. Maddeleri gereğince hazırlanan Konya Ereğli Belediyesi Pazar yerleri yönetmeliğinin yayınlanarak yürürlüğe girmesi konusunun görüşülmesi.(Zabıta Müd.)
 11. Meclis 1. Başkan Vekili Erdinç AKCA istifa ettiğinden dolayı kalan süreyi tamamlamak için  meclis üyeleri arasından gizli oyla Meclis Birinci  Başkan Vekilinin Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere belirlenmesi hususunun görüşülmesi.(Yazı İşl.Müd.)
 12. Mevcut İhtisas Komisyonlarından İmar Komisyon üyesi Erdinç AKCA,  Çevre sağlık  Komisyonu, Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyon üyesi Ercüment SARIKAFA istifa ettiğinden dolayı yerlerine kalan süreyi tamamlamak için  ihtisas komisyon üyelerinin yeniden belirlenmesi konusunun görüşülmesi.(Yazı İşl.Müd.)
 13. 07.02.2018 tarih ve 2018/2-19  nolu meclis kararı ile kurulan Şirket isminin Ereğli Belediyesi Personel  Anonim  Şirketi olarak düzeltilmesi hususunun görüşülmesi.(Mali Hiz.Müd.)
 14. 2017 Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.(Mali Hiz.Müd.)
 15. Haziran ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.  (Yazı İşleri Müd.)

 

 1. Ereğli Belediyesi olarak Kooperatif üyesi kadınların arıcılık, mantar yetiştiriciliği, mefruşat, gıda ve el sanatları branşlarında istihdam edilmeleri amaçlanmaktadır. Bu nedenle Kuzukuyusu ve Gökçeyazı Kadın girişimci Kooperatifi ile Belediyemiz arasında bir iş birliği protokolün imzalanması konusunun ek gündem maddesi olarak eklenmesi, diğer gündem dışı maddemiz ise Belediyemize ait Sümer Mahallesi 1973 ada 10 nolu parsel üzerine yeni kütüphane binasının yapılması için bakanlık onayı alınmış olup, Belediyemiz ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında protokol yapılması konusunun gündem maddesi olarak eklenmesi,  üyelerden Nedim GÜNSEVEN, Duran AKSOY, Kemal UZUNDERE ve Yüksel AKDOĞAN’ın izinsiz,  Tahir GEZGİN, Fethi ERTEKİN, Mustafa KALE ve Mehmet Şammas TOPBAŞ’ın izinli olarak toplantıya katılmadığı tespit edilerek izinli sayılmaları, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 2. 04/04/2018 tarihinde yapılan Nisan ayı olağan meclis toplantısı karar özetleri meclis üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 3. 04.04.2018 tarihli Belediye Meclis toplantısından, 02.05.2018 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 4. Ereğli Belediye Meclisince imar komisyonumuza havale edilen Toros Mahallesi 15L1-15L2 pafta, 2442 ada, 1 parselde yer alan trafo alanına ait, Uygulama İmar Planına ilişkin Plan Değişikliği teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yukarıda belirtilen imar planı değişikliği talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 5. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak, İmar komisyonunca belirlenen Hamidiye, Hıdırlı, Namık Kemal, Pirömer, Dalmaz, Hacı Mütahir, Sümer, Kazancı, Eti, Selçuklu, Boyacı Ali ve Alpaslan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda yapılan, 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yukarıda belirtilen imar planı değişikliğinin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 6. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak, İmar komisyonunca belirlenen Talatpaşa, Camikebir, Yunuslu ve Eti Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 225 hektarlık alanda yapılan ve Konya Büyükşehir Belediyesinin 16.02.2018 tarih ve 113 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan Komisyonumuzca uygun görülenler ve ret edilenler ile ilğili imar planı değişikliğinin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen taleblerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 7. Mülkiyeti Belediyemize ait Şinasi Mahallesi 1348 ada 11 parsel sayılı yerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satılması için Encümene yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 8. Mülkiyeti Belediyemize ait Cahı Mahallesi 19 ada 24 parsel sayılı yerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satışı veya Ziya Gökalp Mahallesi 2860 ada 7 nolu parsel ile takasının yapılması için Encümene yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 9. Mülkiyeti Belediyemize ait Karaburun Mahallesi 142 ada 7 parsel, Burhaniye mahallesi 105 ada 20, 22 ve 24 parsel sayılı taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesine göre Karayolları Genel Müdürlüğüne devir yapılması, Bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek için Başkanlık Makamına ya da Başkanlık Makamının görevlendireceği personele yetki verilmesi, hususu, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 10. 5393 sayılı Belediye kanununun 15.maddesi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 22. ve 97.maddeleri gereğince hazırlanan Konya Ereğli Belediyesi Pazar yerleri yönetmeliğinin yayınlanarak yürürlüğe girmesi hususu, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 11. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19.maddesi gereğince yapılacak ilk Mahalli İdareler Seçimine kadar olan süreyi kapsayacak şekilde görev yapmak üzere yapılan gizli oylama sonucunda; Meclis 1.Başkan Vekilliğine Ömer EĞER,  Meclis 2. Başkan Vekilliğine Zühal SAVAŞ seçilmişlerdir.
 12. İmar Komisyonu üyeliğine Meclis Üyelerinden İbrahim SÖKER ile Mehmet Vehbi ARIK’ın vermiş oldukları yazılı önerge doğrultusunda Meclis Üyesi Keziban ÇATLI’nın kalan süreyi tamamlamak üzere seçilmesine, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliğine Meclis Üyelerinden İbrahim SÖKER ile Mehmet Vehbi ARIK’ın vermiş oldukları yazılı önerge doğrultusunda Meclis Üyesi Veli KILINÇ’ın kalan süreyi tamamlamak üzere seçilmesine, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonu üyeliğine Meclis Üyelerinden İbrahim SÖKER ile Mehmet Vehbi ARIK’ın vermiş oldukları yazılı önerge doğrultusunda Meclis Üyesi Ahmet ÖZKARALI’nın kalan süreyi tamamlamak üzere seçilmesine, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 13. Belediye Meclisinin 07/02/2018 tarih ve 2018/2-19 sayılı Meclis Kararı ile kurulan Konya Ereğli Belediyesi Personel Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanının 21/03/2018 tarihli ve 2018/11541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Ereğli Belediyesi Personel Anonim Şirketi olarak düzeltilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 14. 5393 sayılı Belediye Kanununun Kesin Hesap başlıklı 64.maddesi gereğince 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı hazırlanarak 2017 Mali Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 15. Ereğli Belediyesi olarak Kooperatif üyesi kadınların arıcılık, mantar yetiştiriciliği, mefruşat, gıda ve el sanatları branşlarında istihdam edilmeleri amaçlanmaktadır. Bu nedenle Kuzukuyusu ve Gökçeyazı Kadın girişimci Kooperatifi ile Belediyemiz arasında bir iş birliği protokolün imzalanması konusunda Başkanlık Makamına yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 16. Belediyemize ait Sümer Mahallesi 1973 ada, 10 nolu parsel üzerine yeni kütüphane binasının yapılması için Bakanlık onayı alınmış olup, Belediyemiz ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında protokol yapılması hususu, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 17. Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Mayıs ayı 2. Birleşim toplantı tarihinin 17 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Mayıs ayı meclis toplantısı 1. birleşimini kapatmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ÖZKAN ÖZGÜVEN                          AGAH TAŞKIN                    HALİL KARAKUŞ

            MECLİS BAŞKANI                    KATİP ÜYE                           KATİP ÜYE