Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

04/04/2018 Tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

04/04/2018 TARİHLİ NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

GÜNDEM:

 1. 1.Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
 2. 2.07/03/2017 tarihinde yapılan Mart ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)
 3. 3.07.03.2018 tarihli Belediye Meclis toplantısından, 04.04.2018 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
 4. 4.Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak, İmar komisyonunca belirlenen Hamidiye, Namık Kemal, Cahı ve Mimar Sinan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 135 hektarlık alanda ve Aydınlar, Mehmet Akif, Fatih ve Atakent Mahallelerinin  bir kısmını kapsayan yaklaşık 190 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi hususu. (İmar ve Şeh.Müd.)
 5. 5.Yeni Zengen Mahallesi (İnönü mahallesi) olan yerleşim yerinin halen bağlı bulunduğu Zengen Mahallesine olan uzaklığı ve arada hiçbir yerleşim yerinin bulunmadığı ayrıca bu iki yerleşim yerini E 90 karayolunun ayırdığı bahisle Yeni Zengen olarak da bilinen yerleşim yerinin yeni bir mahalle olarak kurulması. (Muhtarlı İşleri Müd.)
 6. 6.Kuskuncuk mahallesi 179 ada 6 parsel sayılı arsa ve Ziyagökalp mahallesi 1328 ada 1 parsel sayılı arsanın 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesine göre satılması hususu.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 7. 7.2017 Yılı Denetim Komisyon Raporunun Belediye Meclis Üyelerinin Bilgisine Sunulması.(Mali Hiz.Müd.)
 8. 8.5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince Encümen üyeliği Seçimi. (Yazı İşleri Müd.)
 9. 9.5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince İhtisas Komisyonları seçimi. (Yazı İşleri Müd.)

   a-) İmar Komisyonu Seçimi.

   b-) Plan ve Bütçe Komisyonu Seçimi.

   c-) Eğitim Kültür Gençlik Ve Spor Komisyonu Seçimi.

   d-) Çevre ve Sağlık  Komisyonu Seçimi.

   e-) Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonu Seçimi.

   f-) Kadın ve Aile Komisyonu Seçimi.

   g-) Trafik ve Ulaştırma Komisyonu Seçimi.

 1. 10.01/01/2017 - 31/12/2017 tarihleri arası Belediye Başkanlığının 1 yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi. (Strateji Geliştirme Müd.)
 2. 11.Mayıs ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.  (Yazı İşleri Müd.)

 

 

 

 

 1. 1.Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün Konya İl Sağlık Müdürlüğünde bulunan ihtiyaç fazlası 3 adet hizmet aracının belediyemize bedelsiz olarak hibe edilmesi hususunun ek gündem maddesi olarak eklenmesi,

 Üyelerden Nedim GÜNSEVEN, İsmet TAŞKIRAN, Duran AKSOY, Necati TEKEMEN ve Tevfik Fikret İVGEN’in izinli olarak toplantıya katılmadıkları tespit edilerek izinli sayılmaları yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

 1. 2.07/03/2018 tarihinde yapılan Mart ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetleri meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 1. 3.07.03.2018 tarihli Belediye Meclis toplantısından, 04.04.2018 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 2. 4.Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun olarak, İmar komisyonunca belirlenen Hamidiye, Namık Kemal, Cahı ve Mimar Sinan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 135 hektarlık alanda ve Aydınlar, Mehmet Akif, Fatih ve Atakent Mahallelerinin  bir kısmını kapsayan yaklaşık 190 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar plan değişiklik 2018/8, 2018/9 nolu dosyada görüşülen talebin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması  oybirliği ile kabul edilmiştir.
 3. 5.Eski ismi Yeni Zengen (İnönü mahallesi) olan yerleşim yerinin halen bağlı bulundukları Zengen mahallesine 4 Km mesafede olduğunu, arada hiçbir yerleşim yerinin bulunmadığını ve ayrıca bu iki yerleşim yerini E 90 devlet yolunun ayırdığını bahisle hizmet kalitesi ve verimliliğin artması için YeniZengen olarak da bilinen yerleşim yerinin yeni bir mahalle olarak kurulması hususunun Plan ve bütçe Komisyonuna ve İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile kabul edilmiştir.
 4. 6.Mülkiyeti Belediyemize ait Kuskuncuk Mahallesi 179 ada 6 parsel ve Ziya Gökalp Mahallesi 1328 ada 1 parsel sayılı arsaların 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesine göre satışının yapılaması oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 5. 7.5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışması Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2017 Mali yılı hesapları Denetim Komisyonu Raporu Meclis üyelerinin bilgilerine sunulması yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 6. 8.5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesinin 1. fıkrasının (b) fıkrası gereğince yapılan gizli oylama neticesinde Belediye Encümen üyeliklerine Meclis Üyelerinden Fethi ERTEKİN, İsmet TAŞKIRAN ve Mehmet TUNÇ (1) yıllığına seçilmişlerdir.
 7. 9.5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince siyasi partilerin üye sayılarının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle yapılan hesaplamaya göre Belediyemiz İhtisas Komisyonlarından olan;

İmar Komisyonu üyeliğine Meclis Üyelerinden Erdinç AKCA ile Mehmet Vehbi ARIK’ın vermiş oldukları yazılı önerge doğrultusunda Meclis Üyelerinden Erdinç AKCA, Zuhal SAVAŞ KESER, Ayşegül ALKAN KAYMAK, Cengiz UYSAL ve Ferudun ATALAY’ın 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Erdinç AKCA ile Mehmet Vehbi ARIK’ın vermiş oldukları yazılı önerge doğrultusunda Meclis Üyelerinden Keziban ÇATLI, Ömer EĞER, İbrahim SÖKER, İsmail ŞAHİN ve Kemal UZUNDERE’nin 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Erdinç AKCA ile Mehmet Vehbi ARIK’ın vermiş oldukları yazılı önerge doğrultusunda Meclis Üyelerinden Fethi ERTEKİN, Ayşegül ALKAN KAYMAK, Halil KARAKUŞ, Kerim AKSOY ve Enver DOĞANAY’ın 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Erdinç AKCA ile Mehmet Vehbi ARIK’ın vermiş oldukları yazılı önerge doğrultusunda Meclis Üyelerinden Ercüment SARIKAFA, Nedim GÜNSEVEN, Duran AKSOY, Mehmet Tolga PEKER ve Mustafa KALE’nin 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Erdinç AKCA ile Mehmet Vehbi ARIK’ın vermiş oldukları yazılı önerge doğrultusunda Meclis Üyelerinden Mehmet TUNÇ, Nedim GÜNSEVEN, Ercüment SARIKAFA, Tolga PEKER ve Kerim AKSOY’un 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

Kadın ve Aile Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Erdinç AKCA ile Mehmet Vehbi ARIK’ın vermiş oldukları yazılı önerge doğrultusunda Meclis Üyelerinden Ayşegül ALKAN KAYMAK, Zuhal SAVAŞ KESER, Keziban ÇATLI, Mehmet Şammas TOPBAŞ ve Kemal UZUNDERE’nin 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

Trafik ve Ulaştırma Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Erdinç AKCA ile Mehmet Vehbi ARIK’ın vermiş oldukları yazılı önerge doğrultusunda Meclis Üyelerinden Fethi ERTEKİN, Agah TAŞKIN, Duran AKSOY, Kerim AKSOY ve Ferudun ATALAY’ın 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

 1. 10.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. maddesine ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 01.01.2017 -31.12.2017 tarihleri arasını kapsayacak şekilde hazırlanan ve daha önceden meclis üyelerinin bilgisine sunulmuş olan Ereğli Belediye Başkanlığı’nın bir yıllık faaliyet raporu yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 2. 11.Konya İl Sağlık Müdürlüğünde Envanterinde bulunan ihtiyaç fazlası 42 LB 828 – 42 BD 654 ve 42 LF 424 plakalı Ambulans statüsündeki 3 adet hizmet aracının belediyemize bedelsiz olarak hibe alınması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 3. 12.Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Mayıs ayı meclis toplantı tarihinin 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Erdinç AKCA meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Nisan ayı meclis toplantısını kapatmıştır.

 

 

                          ERDİNÇ AKCA                   AGAH TAŞKIN                    HALİL KARAKUŞ

            MECLİS BAŞKANI                    KATİP ÜYE                           KATİP ÜYE