Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

07/03/2018 Tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

07/03/2018 TARİHLİ MART AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

GÜNDEM:

 1. Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
 2. 07/02/2018 tarih ve 2018/2 sayılı Şubat ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)
 3. 07.02.2018 tarih ve 2018/2 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 07.03.2018 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
 4. 07.02.2018 tarih ve 2018/2-14 sayılı meclis kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
 5. Üzerinde yeni adliye binası bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Cahı Mahallesi 19 ada 26 parsel sayılı arsa ile üzerinde eski adliye binası bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Namık Kemal Mahallesi 2033 ada 6 parsel sayılı taşınmazların Belediye Kanunun 18/e maddesine göre takasının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)
 6. Mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mahallesi 3545 ada 4 parsel sayılı arsanın İbadet Alanı yapımı için Belediye Kanunun 18/e maddesine göre Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsisinin yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)
 7. 04.10.2017 tarih 2017/10-116 sayılı Meclis Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen mülkiyeti belediyemize ait Yunus Emre Parkı, Atlı Spor Tesisi, Şehitler Parkı, Ergenekon Parkı ve Gülbahçe Parkı işletmeciliğinin 10 yıllık kiralanması için belediye encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)
 8. 04.10.2017 tarih 2017/10-116 sayılı Meclis Kararı gereği Plan ve Bütçe  Komisyonuna havale edilen mülkiyeti belediyemize ait Yunus Emre Parkı, Atlı Spor Tesisi, Şehitler Parkı, Ergenekon Parkı ve Gülbahçe Parkı işletmeciliğinin 10 yıllık kiralanması için belediye encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)
 9. Mülkiyeti Belediyemize ait Talatpaşa Mahallesi 2369 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre 5 yıllığına kiralanması için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)
 10. Ereğli Kadın Girişimciler Derneği ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü düzenlenmesi ve düzenlenen protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(Kültür ve Sosyal İşler Müd.)
 11. Nisan ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

 

 1. Üyelerden Duran AKSOY, Ömer EĞER, Agah TAŞKIN ve Tevfik Fikret İVGEN’in izinli olarak toplantıya katılmadıkları tespit edilerek izinli sayılmaları yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 2.  07/02/2018 tarih ve 2018/2 sayılı Şubat ayı olağan meclis toplantısı karar özetleri meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 3. 07.02.2018 tarih ve 2018/2 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 07.03.2018 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 4. 01.11.2017 tarih ve 2017/11-127 sayılı meclis kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği 2018/3, 2018/4, 2018/5, 2018/6, 2018/7 nolu dosyada görüşülen talebin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen talebin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması  oybirliği ile kabul edilmiştir.
 5.  Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nın 07.02.2018 tarih 39618814-132/852 sayılı yazısına istinaden üzerinde yeni adliye binası bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Cahı Mahallesi 19 ada 26 parsel sayılı arsa ile üzerinde eski adliye binası bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Namık Kemal Mahallesi 2033 ada 6 parsel sayılı taşınmazların Belediye Kanunun 18/e maddesine göre takas edilmesi için Başkanlık Makamına ve/veya Başkanlık Makamının uygun göreceği bir personele yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 6. Mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mahallesi 3545 ada 4 parsel sayılı arsanın İbadet Alanı yapımı için Belediye Kanunun 18/e maddesine göre Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsisinin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 7. 04.10.2017 tarih 2017/10-116 sayılı Meclis Kararı gereği İmar Komisyonuna ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen mülkiyeti belediyemize ait Yunus Emre Parkı, Atlı Spor Tesisi, Şehitler Parkı, Ergenekon Parkı ve Gülbahçe Parkı işletmeciliği,Yöresel ürünler tesisinin bulunduğu alan yap işlet devret, sınırlı ayni hak tesisi ve 10 yıllık kiralanması ile ilgili Konunun İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü, Kiralama yapılacak parkların hazırlanacak olan projelerle ilgili Meclis üyelerine bilgi verilmesine ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre incelenerek kiraya verilmesi,  için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 8. Mülkiyeti Belediyemize ait Talatpaşa Mahallesi 2369 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre 5 yıllığına kiralanması için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 9. Ereğli Kadın Girişimciler Derneği ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü düzenlenmesi ve düzenlenen protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 10. Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Nisan ayı meclis toplantı tarihinin 04 Nisan 2018 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Mart ayı meclis toplantısını kapatmıştır.

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZKAN ÖZGÜVEN                                 NEDİM GÜNSEVEN                   HALİL KARAKUŞ           MECLİS BAŞKANI                                    KATİP ÜYE                                   KATİP ÜYE