Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

07/03/2018 Tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısı

 

                                  

 

 

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 07/03/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Mart ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.      

 

     

Özkan ÖZGÜVEN

Belediye Başkanı

İmza

 

GÜNDEM:

 1. Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
 2. 07/02/2018 tarih ve 2018/2 sayılı Şubat ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)
 3. 07.02.2018 tarih ve 2018/2 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 07.03.2018 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
 4. 07.02.2018 tarih ve 2018/2-14 sayılı meclis kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
 5. Üzerinde yeni adliye binası bulunan mülkiyeti Belediyemize ait Cahı Mahallesi 19 ada 26 parsel sayılı arsa ile üzerinde eski adliye binası bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Namık Kemal Mahallesi 2033 ada 6 parsel sayılı taşınmazların Belediye Kanunun 18/e maddesine göre takasının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)
 6. Mülkiyeti Belediyemize ait Hamidiye Mahallesi 3545 ada 4 parsel sayılı arsanın İbadet Alanı yapımı için Belediye Kanunun 18/e maddesine göre Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsisinin yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)
 7. 04.10.2017 tarih 2017/10-116 sayılı Meclis Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen mülkiyeti belediyemize ait Yunus Emre Parkı, Atlı Spor Tesisi, Şehitler Parkı, Ergenekon Parkı ve Gülbahçe Parkı işletmeciliğinin 10 yıllık kiralanması için belediye encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)
 8. 04.10.2017 tarih 2017/10-116 sayılı Meclis Kararı gereği Plan ve Bütçe  Komisyonuna havale edilen mülkiyeti belediyemize ait Yunus Emre Parkı, Atlı Spor Tesisi, Şehitler Parkı, Ergenekon Parkı ve Gülbahçe Parkı işletmeciliğinin 10 yıllık kiralanması için belediye encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)
 9. Mülkiyeti Belediyemize ait Talatpaşa Mahallesi 2369 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre 5 yıllığına kiralanması için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)
 10. Ereğli Kadın Girişimciler Derneği ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü düzenlenmesi ve düzenlenen protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(Kültür ve Sosyal İşler Müd.)
 11. Nisan ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)