Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

03/01/2018 Tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısı

                                   

 

 

 

 

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 03/01/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Ocak ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.      

 

     

Özkan ÖZGÜVEN

Belediye Başkanı

 

 

GÜNDEM:

 

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-06/12/2017 tarih ve 2017/12 sayılı Aralık ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)

  1.  3 - 06.12.2017 tarih ve 2017/12 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 03.01.2018 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
  2. 4 - 06.12.2017 tarih ve 2017/12-137 sayılı meclis kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
  3. 5 - Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.05.2017 tarihinde onaylanan Ereğli merkez 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak, İmar komisyonunca belirlenen yaklaşık 225 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
  4. 6 - Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan İş Makineleri 1 adet Greyder ve 1 adet Kepçe (Araç ve Üst Ekipmanları ile birlikte-Komple) Çevre Temizlik vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, İşgal Harcı ve Kira gelirlerinin teminat göstermek kaydı ile, Belediyemizce Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında İller Bankasından kredi alınmasına ve krediyle konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Başkanlık Makamına yetki verilmesi veya Başkanlık Makamın’ın uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi. (Fen İşl.Müd.)

7-2018 Mali Yılında sözleşmeli personel çalıştırılması ve kadro unvanlarına bağlı olarak sözleşmeli ücretlerinin görüşülmesi.(İnsan Kay. ve Eğt.Müd.)

8-Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere dört adet hidrolik sıkıştırmalı Çöp toplama kamyonu alınması hususunun görüşülmesi. (Temizlik İşl.Müd.)

9-Belediye başkanlığının %99 hissesiyle büyük ortağı olduğu Bolkar Su Ürünleri Hayvancılık Turizm İşletmeciliği Sanayi Ticaret A.Ş ‘nin Rüçhan hakkı artırımı hususunun görüşülmesi.(Mali Hiz.Müd.

10-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi.(Mali Hiz. Müd.)

11-Şubat  ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)