Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

01/07/2020 Tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Karar Özetleri

 

 T.C.

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

01/07/2020 TARİHLİ TEMMUZ AYI MECLİS

TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

GÜNDEM:

 1. Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)
 2. 20/05/2020 tarihinde yapılan Mayıs ayı 2. Olağanüstü Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi gereğince Encümen Üyeliği seçiminin yapılması. (Yazı İşleri Md.)
 4. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince İhtisas Komisyonlarına(İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonu, Kadın ve Aile Komisyonu, Trafik ve Ulaştırma Komisyonu)  Üye seçimini yapılması. (Yazı İşleri Md.)
 5. 1/07/2020 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
 6. KKTC Paşaköy Belediyesi'nin Belediyemiz ile Kardeş Şehir olma talebinin görüşülmesi. (Kültür ve Sosyal İşler Md.)
 7. 07/06/2017 tarih ve 2017/6-77 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Hobi Bahçeleri Yönetmenliği doğrultusunda İlçemiz Toros Mahallesinde bulunan hobi bahçelerinin yıllık tahsis bedelleri ile tahsis sürelerinin ve tahsis şeklinin belirlenmesinin görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
 8. Mülkiyeti Belediyemize ait; Cahı Mahallesi 2018 ada 14 parsel, Hacı Mütahir Mahallesi 2496 ada 10 parsel, Barbaros Mahallesi 1482 ada 3 parsel, Fatih Mahallesi 3580 ada 1 parsel, Mimar Sinan Mahallesi 2074 ada 8 parsel sayılı taşınmazları 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılıp yapılmamasının görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
 9. Mülkiyeti Belediyemize ait; İlimiz Halkapınar İlçesi İvriz Mahallesi 108 ada 1 parsel sayılı 2.035,51m2 yerde Koski tarafından su toplama deposu ve terfi yapılarının yapılacağından 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/d maddesine göre tahsisinin yapılıp yapılmayacağı ve yapılması halinde tahsis süresinin ne kadar olacağının görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Md.)
 10. 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.(Mali Hizmetler Md.)
 11. 2019 Yılı Denetim Komisyon Raporunun Belediye Meclis Üyelerinin Bilgisine Sunulması.(Mali Hizmetler Md.)
 12. Ereğli Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi. (Strateji Geliştirme Md.)
 13. Ağustos ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. (Yazı İşleri Md.)

 

KARAR ÖZETLERİ

 

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 29 Üye olmak üzere toplam 30 üye ile toplanmıştır.

Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Ömer EĞER ve Tamer ÜNLÜ’nün toplantıya katılmadığı tespit edilmiştir.

 

Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Gündeminin 12. Maddesi olan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi hususundan dolayı Meclis Başkanlık görevini Meclis 1. Başkan Vekili Ömer EĞER’in toplantıya katılmaması nedeniyle, Meclis 2. Başkan Vekili Zeki ÜSTÜNDAĞ’a vererek ve Meclis üyelerine katılımlarından teşekkür ederek toplantıdan ayrılmıştır.

 

2- 20/05/2020 tarihinde yapılan Mayıs ayı 2. Olağanüstü Meclis Toplantısı Karar Özetleri Meclis Üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde Belediye Encümen üyeliklerine Meclis Üyelerinden Fikret AKPINAR, Mahmut Melih AYATA ve Eyyup ARPACI (1) yıllığına seçilmişlerdir.

 

4- İhtisas Komisyonlarının İmar Komisyonu ve Plân ve Bütçe komisyonu ile birlikte Trafik ve Ulaştırma Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Kadın ve Aile Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonu İhtisas Komisyonlarının oluşturulması ve komisyonların 5 üyeli olmasına, parti üye sayılarının toplam üye sayısına oranlanması ile partilere göre dağılımın Adalet ve Kalkınma Partisi 2 üye, Cumhuriyet Halk Partisi 2 üye Milliyetçi Hareket Partisi 1 üye şeklinde olması ve üyelerinin belirlenmesi hususunda Meclis Üyelerinden Serdar ALTINOK, Erdal TOPBAŞ ve Zeki ÜSTÜNDAĞ’ın vermiş olduğu yazılı önergeler doğrultusunda yapılan oylamalar sonucunda;

 

İmar Komisyonu üyeliğine Meclis Üyelerinden Ömer EĞER, Ayhan KOTAN, Ali PEKER, Mehmet YAŞA ve Ayhan DARGEÇİT’in 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Meclis Üyelerinden Cemil DÖNMEZ, Halime DEMİREL, Emine Hülya ÇAYHAN, İmdat GÜLTEKİN ve Mahmut ALTINKAYA’nın 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine Meclis Üyelerinden Ali Rıza GÜBE, Hasan Fatih SAÇIKARALI, Erdal TOPBAŞ, İmdat GÜLTEKİN ve Mustafa KUMRU’nun 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliğine Meclis Üyelerinden Mustafa AYDIN, Mehmet ŞEN, Mehmet YAŞA, Tamer ARSLAN ve Ayhan GÜLTEKİN’in 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

                       

Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonu üyeliğine Meclis Üyelerinden Talha ÜZER, Erkan ÖZLÜ, Tamer ARSLAN, Fikret AKPINAR ve Mehmet Yalçın AYDOĞDU’nun 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Kadın ve Aile Komisyonu üyeliğine Meclis Üyelerinden Halime DEMİREL, Ali Rıza GÜBE, Emine Hülya ÇAYHAN, Ali PEKER ve Ramazan DEMİREL’in 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Trafik ve Ulaştırma Komisyonu üyeliğine Meclis Üyelerinden Serdar ALTINOK, Tamer ÜNLÜ, Mehmet YAŞA, Tamer ARSLAN ve Ayhan GÜLTEKİN’in 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5- 01.07.2020 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin gelen taleplerin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

6- İlgi: 17.06.2020 tarihli ve 53328472-105.02/4455 sayılı yazı gereğince KKTC Paşaköy Belediyesinin talebi doğrultusunda, karşılıklı kültürel, sosyal, ekonomik, dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Paşaköy Belediyesi ile İlçemiz arasında Kardeş Şehir ilişkisi kurulması yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7- 07.06.2017 tarih ve 2017/6-77 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Hobi Bahçeleri Yönetmeliği doğrultusunda İlçemiz Toros Mahallesinde bulunan Hobi Bahçelerinin tahsis süresi, tahsis şekli, tahsis bedeli ile ilgili Meclisimizce yapılan değerlendirmeler sonucunda;

 İlçemiz Toros Mahallesinde bulunan Hobi Bahçelerinin tahsis süresinin 2 yıl olmasına, tahsis şeklinin de kurayla belirlenmesine, tahsis bedelinin belirlenmesini de Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek komisyondan gelecek rapora göre belirlenmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8- Mülkiyeti Belediyemize ait Cahı Mahallesi 2018 ada 14 parsel, Hacı Mütahir Mahalesi 2496 ada 10 parsel, Barbaros Mahallesi 1482 ada 3 parsel, Fatih Mahallesi 3580 ada 1 parsel, Mimar Sinan Mahallesi 2074 ada 8 parsel sayılı taşınmazların 5393 sayılı Belediye kanunun 18/e maddesine göre satışlarının yapılması yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

9-  İlgi: 12.06.2020 tarihli ve 98067411-622.01-5715 sayılı yazı ile mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Halkapınar İlçesi İvriz Mahallesi 108 ada 1 parsel sayılı (2.035,51m2) yerde Koski tarafından su toplama deposu ve terfi yapılarının yapılacağından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesine göre mevcut parselde bulunan çocuk oyun parkının Konya Büyükşehir Belediyesine ait 105 ada 12 parsele yapılması şartıyla, İvriz Mahallesi 108 ada 1 parsel sayılı (2.035,51m2) yerin Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (KOSKİ) 25 yıllığına tahsisinin yapılması yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

10- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Kesin Hesap başlıklı 64. maddesi gereğince 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı hazırlanmış olup, 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

11- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2019 Mali yılı hesapları Meclis Denetim Komisyonu Raporu Meclis üyelerinin bilgilerine sunulmuştur.

 

12- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi gereğince, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasını kapsayacak şekilde hazırlanan Ereğli Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu, Belediye Meclisimizce yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

13- Meclis Başkan Vekili Sayın Zeki ÜSTÜNDAĞ, gündemin 7. maddesi ile 10. Maddesinde görüşülen ve Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen Hobi Bahçelerinin tahsis bedelinin belirlenmesi ile 2019 Yılı Bütçe Kesin Hesabını görüşülmesi gündem maddelerini tekrar görüşmek üzere 17/07/2020 Cuma günü saat 14.00’da Temmuz ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşiminde toplanmak üzere ve Meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Temmuz ayı Meclis Toplantısı 1. birleşimini kapatmıştır.

 

 

 

          ZEKİ ÜSTÜNDAĞ               MUSTAFA KUMRU          HASAN FATİH SAÇIKARALI

   MECLİS BAŞKAN VEKİLİ             KATİP ÜYE                                 KATİP ÜYE