Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

20/05/2020 Tarihli Mayıs Ayı 2. Olağanüstü Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

 

                    

                                                                             T.C.

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

20/05/2020 TARİHLİ MAYIS AYI 2. OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

  1. 1. Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)
  2. 2. 12/05/2020 tarihinde yapılan Mayıs ayı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)
  3. 3. Kadastro Müdürlüğünce kadastro çalışması yapılması planlanan, Konya İli Ereğli İlçesi Çimencik ve Gaybi Mahallelerinde Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her mahalle için 6 (altı) şar adet bilirkişi seçiminin yapılması. (İmar ve Şehircilik Md.)
  4. 4. Kapanış. (Yazı İşleri Md.)

 

KARAR ÖZETLERİ

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında yukarıda belirtilen Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 25 Üye olmak üzere toplam 26 üye ile toplanmıştır.

Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Talha ÜZER, Erkan ÖZLÜ, Ömer EĞER, Emine Hülya ÇAYHAN’ın toplantıya katılmadığı, Mustafa AYDIN ve Ömer Devrim İŞLEYİCİ’nin ise toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüş olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.    

2- 12/05/2020 tarihinde yapılan Mayıs ayı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı Karar Özetleri Meclis Üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- Kadastro Müdürlüğünün İlgi: 11.05.2020 tarihli ve E.1199354 sayılı yazısı ile 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’na 6495 Sayılı Kanunun 31. Maddesi ile eklenen ek-5 ve geçici 8. Madde kapsamında ve 4342 Sayılı Mera Kanunu ve 3402 Sayılı Yasanın 22/a maddesi ve tüm kadastro çalışmaları kapsamında Kadastro Müdürlüğünce kadastro çalışması yapılması planlanan, Konya İli Ereğli İlçesi Çimencik ve Gaybi Mahallelerinde Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere belirtilen Çimencik ve Gaybi Mahalleleri için ekli listede bulunan 6(altı)şar adet bilirkişinin seçilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

4- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Mayıs ayı 2. Olağanüstü Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

HÜSEYİN OPRUKÇU                 MUSTAFA KUMRU                     HASAN FATİH SAÇIKARALI

 MECLİS BAŞKANI                           KATİP ÜYE                                   KATİP ÜYE