Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

01/11/2017 Tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısı

 

                                   

 

 

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 01/11/2017 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Kasım ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.      

 

  

 

Özkan ÖZGÜVEN

Belediye Başkanı

İmza

 

 

 

GÜNDEM:

 

  1. 1- Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
  2. 2- 18/10/2017 tarih ve 2017/10 sayılı Ekim ayı olağan 2. Birleşim meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)
  3. 3- 04.10.2017 tarih ve 2017/10 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 01.11.2017 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
  4. 4- 04.10.2017 tarih ve 2017/10 sayılı meclis kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
  5. 5- Yapılacak olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait etapların belirlenmesi hususunda imar komisyonuna yetki verilmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)  
  6. 6- Ereğli Belediyesi Gençlik Meclisinin kurulması ve Gençlik Meclisi çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi hususunun görüşülmesi.(Kültür ve Sos.İlş. Müd.)
  7. 7- 2018 yılı Mayıs ayında Ereğli Çalıştayı yapılması ve ilgili kurum ve kuruluş temsilciler ile meclis üyelerimizin  de yer alacağı bir komisyon oluşturulması hakkında Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(Strateji Geliştirme Müd.)
  8. 8- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Belediyemize tahsisli Hacı Memiş Mahallesi 110 ada 11 parsel sayılı alan üzerinde mezarlık ve hayvan barınağı bulunduğundan Konya Büyükşehir Belediyesinin istemiş olduğu muvafakata istinaden bahse konu parselin 20.000 m2’lik kısmı hariç diğer kısmından 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre tahsisten vazgeçilmesi hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İst. Müd.)
  9. 9-Aralık ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)