Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

06/12/2017 Tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısı

 

                                   

 

 

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 06/12/2017 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Aralık ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.      

     

Özkan ÖZGÜVEN

Belediye Başkanı

 

GÜNDEM:

 

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-01/11/2017 tarih ve 2017/11 sayılı Kasım ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)

  1. 01.11.2017 tarih ve 2017/11 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 06.12.2017 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
  2. 01.11.2017 tarih ve 2017/11-127 sayılı meclis kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)
  3. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın kullanımını belediyemize verdiği Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazine ait Sümer Mahallesi 2237 ada 1 parsel sayılı alanda bulunan 10A numaralı taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Kadın Aile ve Gençlik Merkezi olarak kullanılmasına, bu konuda ilgili kurum ile protokol yapılmasında Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İst. Müd.)
  4. Mülkiyeti Belediyemize ait Ziya Gökalp Mahallesi 1300 ada 27 parsel sayılı arsa ve üzerinde bulunan kreşin 5393 sayılı belediye kanunun 75/d maddesine göre Hazineye bedelsiz devri hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İst. Müd.)

7-İlçemiz Yazlık Mahallesi 172 ada 2, 5, 6, 7 parsel sayılı yerler ile Sarıtopallı Mahallesi 103 ada 65 parsel sayılı alanın yol projesi kapmasında yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması için 7 nci 5 yıllık kamulaştırma programına alınması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İst.Müd.)

8-Hal Hizmetleri Müdürlüğünde bulunan ve kullanılmayan 46421817 011200-5 035104  kodlu Müteahhitlik Hizmetleri ödeneklerinden  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ödenek aktarılması hususunun görüşülmesi.(Kültür ve Sosyal İşler Müd.)

9-Hal Hizmetleri Müdürlüğünde bulunan ve kullanılmayan 46421817 011200-5 035104  kodlu Müteahhitlik Hizmetleri ödeneklerinden Özel Kalem Müdürlüğüne ödenek aktarılması hususunun görüşülmesi.(Özel Kalem Müd.)

10-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 42421810 0610005 064205 bulunan Yol Yapımı için Arsa alımı ve Kamulaştırma giderleri kaleminden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ödenek aktarılması hususunun görüşülmesi.( Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.)

11-Ocak  ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)