Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

18/10/2017 Tarihli Ekim Ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

18/10/2017 TARİHLİ EKİM AYI 2.BİRLEŞİM MECLİS

TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 

GÜNDEM:

 

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-04/10/2017 tarih ve 2017/10 sayılı Ekim ayı olağan 1. Birleşim meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)

3-04/10/2017 tarih ve 2016/10-117 sayılı meclis kararı gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna             havale edilen 2018 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarifesinin görüşülmesi. (Mali Hiz. Müd.)

4-Kasım ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

KARAR ÖZETLERİ

 

1-Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2017 yılı yatırım programına dahil edilen, ilçemiz Sarıtopallı mahallesi, Kalabacı mevkii, 102 ada, 6 parselde bulunan ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından hayvan pazarı olarak kullanılmak üzere Belediyemize tahsis edilen Mülkiyeti hazineye ait taşınmaza yapılacak olan Ereğli Belediyesi Hayvan Park ve Pazar Tesisi ile ilgili Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından proje talebimizin değerlendirilmesi için projenin yapımına ilişkin taahhüt verilen Belediye meclis kararı ve proje bedelinin %23.53‘luk kısmının Belediye tarafından karşılanacağına dair taahhüt verilmesi hususunun ek gündem maddesi olarak gündeme eklenmesi ve Üyelerden Duran AKSOY, Kemal UZUNDERE ve Mehmet Şammas TOPBAŞ’ın izinsiz, Nedim GÜNSEVEN ve Tevfik Fikret İVGEN’in izinli,  olarak toplantıya katılmadığı tespit edilerek izinli sayılmaları yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

2-04/10/2017 tarih ve 2017/10 sayılı Ekim ayı olağan 1. Birleşim meclis toplantısı Karar Özetleri meclis üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3-Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ve 113.550.000.00TL üzerinden bağlanan gelir gider bütçesi madde madde oylanarak Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekliyle ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yine Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 2018 Mali Yılı Vergi ve Harç Tarifeleri ile 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi plan ve bütçe komisyonundan geldiği şekliyle ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

4-Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2017 yılı yatırım programına dahil edilen, ilçemiz Sarıtopallı mahallesi, Kalabacı mevkii, 102 ada, 6 parselde bulunan ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından hayvan pazarı olarak kullanılmak üzere Belediyemize tahsis edilen Mülkiyeti hazineye ait taşınmaza yapılacak olan Ereğli Belediyesi Hayvan Park ve Pazar Tesisi ile ilgili Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından proje talebimizin değerlendirilmesi için projenin yapımına ilişkin taahhüt verilen Belediye meclis kararı ve proje bedelinin %23.53‘luk kısmının Belediye tarafından karşılanması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

5-Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Kasım ayı meclis toplantı tarihinin 01 Kasım 2017 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Eylül  ayı 2. Birleşim meclis toplantısını kapatmıştır.

 

            ÖZKAN ÖZGÜVEN                           AGAH TAŞKIN                    HALİL KARAKUŞ

            MECLİS BAŞKANI                              KATİP ÜYE                            KATİP ÜYE

                       İmza                                               İmza                                          İmza