Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

18/10/2017 Tarihli Ekim Ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 18/10/2017 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Ekim ayı olağan 2. Birleşim Meclis toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.      

 

  

 

Özkan ÖZGÜVEN

Belediye Başkanı

İmza

 

 

 

GÜNDEM:

 

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-04/10/2017 tarih ve 2017/10 sayılı Ekim ayı olağan 1. Birleşim meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)

3-04/10/2017 tarih ve 2016/10-117 sayılı meclis kararı gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna             havale edilen 2018 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarifesinin görüşülmesi. (Mali Hiz. Müd.)

4-Kasım ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)