Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

06.09.2017 Tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

06/09/2017 TARİHLİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

 

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-02/08/2017 tarih ve 2017/8 sayılı Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)

3-02.08.2017 tarih ve 2017/8 sayılı Meclis kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)

4-02.08.2017 tarih ve 2017/8 sayılı Belediye Meclis toplantısından 06.09.2017 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)

5-Mülkiyeti Belediyemize ait Sümer Mahallesi 232 ada 3 parsel sayılı yerde bulunan 292,37 m2 yüzölçümlü arsanın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satışının yapılması hususu.(Emlak ve İstimlâk Müd.)

6-Ekim ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

KARAR ÖZETLERİ

 

1-Üyelerden Ahmet ÖZKARALI, Ayşegül ALKAN KAYMAK, Nedim GÜNSEVEN, İsmet TAŞKIRAN, Duran AKSOY, İbrahim SÖKER, Ömer EĞER, Mehmet Tolga PEKER, Mehmet Şammas TOPBAŞ ve Halil ERCAN’ın izinli, olarak toplantıya katılmadığı tespit edilerek izinli sayılmaları yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

2-02/08/2017 tarih ve 2017/8 sayılı Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetleri meclis üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3-02.08.2017 tarih ve 2017/8 sayılı meclis kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği 2017/17, 2017/18, 2017/19, 2017/20 nolu dosyalarda görüşülen talep İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

4-02.08.2017 tarih ve 2017/8 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 06.09.2017 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

5-Mülkiyeti Belediyemize ait Sümer Mahallesi 232 ada 3 parsel sayılı yerde bulunan 292,37 m2 yüzölçümlü arsanın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satışının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi veya komşu parseller olan Sümer Mahallesi 232 ada 1 ve 2 nolu parsel malikleri ile anlaşma sağlanırsa, satın alınması için Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

6-Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Ekim ayı meclis toplantı tarihinin 04 Ekim 2017 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Eylül  ayı meclis toplantısını kapatmıştır.

 

 

 

            ÖZKAN ÖZGÜVEN                           AGAH TAŞKIN                    HALİL KARAKUŞ

            MECLİS BAŞKANI                    KATİP ÜYE                            KATİP ÜYE

                                    İmza                                       İmza                                          İmza