Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

05.07.2017 Tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

05/07/2017 TARİHLİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

 

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-07/06/2017 tarih ve 2017/6 sayılı Haziran ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)

3-07.06.2017 tarihli Meclis kararı gereği imar planı sınırları içerisinde muhtelif yerlerdeki taşınmazlarla ilgili İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)

4-07/06/2017 tarih ve 2017/6 sayılı Belediye Meclis toplantısından 05.07.2017 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)

5-Mülkiyeti Belediyemize ait Çömlekçi Mahallesi 546 ada 6 parsel ve 542 ada1 parsel sayılı arsaların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satışının yapılması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlâk Müd.)

6-Mülkiyeti Belediyemize ait Belkaya Mahallesindeki 253 adet ekli listede bulunan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satışının yapılması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlâk Müd.)

7-Belediyemiz tarafından, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına ramak kala, kaynağını milletten almayan, millet ve devlete karşı girişilen hiçbir hareketin meşru olmadığına dikkat çekmek ve gençlerimizin millet iradesine, devlete, demokrasi ve özgür yaşama yönelik meşru olmayan girişimler hususunda bilinçlendirmek amacı ile 15 Temmuz Darbe Girişimi konulu şiir ve resim yarışması düzenlenecek olup Yarışmada dereceye giren İlkokul, Orta Okul ve Lise öğrencileri kategorilerine göre ödüllerin verilmesi hususunun görüşülmesi.(Kültür ve Sosyal İşler Müd.)

8-Ağustos ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

 

 

KARAR ÖZETLERİ

 

  1.   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, 36-66 aylık çocuklar için açılacak olan Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi Kuruluş ve İşleyiş Hakkındaki Yönetmelik’in Meclis Onayı’na sunulması ve uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesi,Fen İşleri Müdürlüğünün, 066701 Müteahhitlik Hizmetleri kotlu ödeneğine,  ödenek aktarılması hususu, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün,  Mülkiyeti Belediyemize ait Konya İli Halkapınar İlçesi İvriz Mahallesi 101 ada 22 parsel, 101 ada 27 parsel, 106 ada 1 parsel, 107 ada 1 parsel, 108 ada 1 parsel sayılı yerlerin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/ e maddesine göre,  tahsisine, üç yıldan fazla kiralanmasına bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis edilmesi hususları Belediye Meclisi gündemine ek gündem maddesi olarak eklenmesi, Üyelerden Halil ERCAN ve Tevfik Fikret İVGEN’in izinsiz,  Nedim GÜNSEVEN ve Ercüment SARIKAFA’nın ise izinli, olarak toplantıya katılmadığı tespit edilerek izinli sayılmaları yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

2-07/06/2017 tarih ve 2017/6 sayılı Haziran ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetleri meclis üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3-07.06.2017 tarihli Meclis Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği 2017/9, 2017/10, 2017/11, 2017/12, 2017/13, 2017/14 nolu dosyalarda görüşülen talep İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

4-07/06/2017 tarih ve 2017/6 sayılı Belediye Meclis toplantısından 05/07/2017 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

5-Mülkiyeti Belediyemize ait Çömlekçi Mahallesi 546 ada 6 parsel ve 542 ada1 parsel sayılı arsaların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satışının yapılması hakkında Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

6-Mülkiyeti Belediyemize ait Belkaya Mahallesindeki 253 adet ekli listede bulunan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satışının yapılması hakkında Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

7-Belediyemiz tarafından, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına ramak kala, kaynağını milletten almayan, millet ve devlete karşı girişilen hiçbir hareketin meşru olmadığına dikkat çekmek ve gençlerimizin millet iradesine, devlete, demokrasi ve özgür yaşama yönelik meşru olmayan girişimler hususunda bilinçlendirmek amacı ile 15 Temmuz Darbe Girişimi konulu şiir ve resim yarışması düzenlenecektir. Yarışmada dereceye giren İlkokul, Orta Okul ve Lise öğrencilerine ödül verilmesi ve verilecek olan ödüllerin belirlenmesinde Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

8-Belediyemiz tarafından 36-66 aylık çocuklar için açılacak olan Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi Kuruluş ve İşleyiş Hakkındaki Yönetmeliğin ve uygulanacak ücretlerin Tam gün 390.00 Tl, Yarım gün 250.00 Tl. olarak belirlenmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

9-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün serbest bıraktıkları gider kodlarından toplam 2.000,000,00.-TL ödeneğin Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine aktarılması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

10-Mülkiyeti Belediyemize ait Konya İli Halkapınar İlçesi İvriz Mahallesi 101 ada 22 parsel, 101 ada 27 parsel, 106 ada 1 parsel, 107 ada 1 parsel, 108 ada 1 parsel sayılı yerlerin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/ e maddesine göre tahsisine, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis edilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

11-Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Ağustos ayı meclis toplantı tarihinin 02 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Temmuz  ayı meclis toplantısını kapatmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ÖZKAN ÖZGÜVEN                           AGAH TAŞKIN                    HALİL KARAKUŞ

            MECLİS BAŞKANI                    KATİP ÜYE                            KATİP ÜYE

                                   İmza                                       İmza                                          İmza