Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

07.06.2017 Tarihli Haziran Ayı Kesinleşen Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

07/06/2017 TARİHLİ HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

 

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-17/05/2017 tarih ve 2017/5 sayılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı 2. Birleşim Karar Özetlerinin oylamaya sunulması.(Yazı İşleri Müd.)

3-03.05.2017 tarihli Meclis kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şeh.Müd.)

4-03/05/2017 tarih ve 2017/5 sayılı Belediye Meclis toplantısından 07.06.2017 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)

5-İlçemiz Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde yer alan yaya üst geçidine Şehit Uzman Çavuş İbrahim KARTAL isminin verilmesi hususunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)

6-Mülkiyeti Belediyemize ait Gökteme Mahallesi 246, 247, 248, 249 ve 250 no’lu parsel sayılı taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satışının yapılması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlâk Müd.)

7-Mülkiyeti Belediyemize ait Kutören Mahallesi 156 adet ekli listede bulunan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satışının yapılması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlâk Müd.)

8-Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2017 yılı yatırım programına dahil edilen, ilçemiz Sarıtopallı mahallesi, Kalabacı mevkii, 102 ada, 6 parselde bulunan ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından hayvan pazarı olarak kullanılmak üzere Belediyemize tahsis edilen Mülkiyeti hazineye ait taşınmaza yapılacak olan Ereğli Belediyesi Hayvan Park ve Pazar Tesisi ile ilgili Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından proje talebimizin değerlendirilmesi için projenin yapımına ilişkin taahhüt verilen Belediye meclis kararı ve proje bedelinin %10 ‘luk kısmının Belediye tarafından karşılanacağına dair taahhüt verilmesi hakkında meclis kararının alınması hususunun görüşülmesi.(Temizlik İşl.Müd.)

9-Belediyemizin Kamu Kurumlarına ve Özel Kuruluşlara hitaben Kamu Sermayeli bankalardan (Halk Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası Konya Ereğli Şubelerinden) Kullandığı/Kullanacağı Teminat Mektubu Kredileri için 2.500.000TL tutarına kadar teminat mektubu almak, sözleşmeleri imzalamak üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(Mali Hiz. Müd.)

10-6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile köy iken mahalleye dönüştürülen ve ekli listede mahalle, pafta, ada, parsel numaraları, tapu alanları ve tahdit sınırına giren alanları belirtilen mera parsellerindeki işgaller Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilmiş tahdit sınırı oluşturularak halihazırı yapılmıştır. İşgal sebebiyle söz konusu parseller teknik açıdan mera vasfını kaybetmiştir. Ekli listede belirtilen Kamu Orta Malı olan mera, harman yeri olan taşınmazların tahdit sınırı içinde kalan alanlarda 4342 sayılı Mera Kanununun 14/d maddesi gereğince tahsis amacı değişikliğinin yapılması hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müd.)

11-İlgi: 07.06.2017 tarih ve 5638 sayılı dilekçe ile İlçemizde bulunan şehir parklarından bir tanesine Şehit Polis Ali KARAKIŞ isminin verilmesi talep edilmektedir. Ziya Gökalp Mahallesi Leylak Sokakta bulunan park alanına Şehit Polis Ali KARAKIŞ isminin verilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müd.)

12-5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine göre hazırlanan Ereğli Belediyesi Toros Mahallesi Bolkar Caddesinde bulunan Hobi Bahçeleri Yönetmeliğinin Belediye Meclisinde görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müd.)

13-Temmuz ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

 

 

 

KARAR ÖZETLERİ:

 

           1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemizin Kamu Kurumlarına ve Özel Kuruluşlara hitaben Kamu            Sermayeli bankalardan (Halk Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası Konya Ereğli Şubelerinden)                          Kullandığı/ Kullanacağı Teminat Mektubu Kredileri için 2.500.000TL tutarına kadar teminat mektubu                almak, sözleşmeleri imzalamak üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesi hususunun ek gündem                    maddesi olarak eklenmesi,

     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile köy iken mahalleye dönüştürülen ve ekli listede mahalle, pafta, ada, parsel numaraları, tapu alanları ve tahdit sınırına giren   alanları belirtilen mera parsellerindeki işgaller Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilmiş tahdit sınırı oluşturularak halihazırı yapılmıştır. İşgal sebebiyle söz konusu parseller teknik açıdan mera vasfını kaybetmiştir. Ekli listede belirtilen Kamu Orta Malı olan mera, harman yeri olan taşınmazların tahdit sınırı içinde kalan alanlarda 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 14/d maddesi gereğince tahsis amacı değişikliğinin yapılması hususunun ek gündem maddesi olarak eklenmesi,

      İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlgi: 07.06.2017 tarih ve 5638 sayılı dilekçe ile İlçemizde bulunan şehir parklarından bir tanesine Şehit Polis Ali KARAKIŞ isminin verilmesi talep edilmektedir. Ziya Gökalp Mahallesi Leylak Sokakta bulunan park alanına Şehit Polis Ali KARAKIŞ isminin verilmesi hususunun ek gündem maddesi olarak eklenmesi,

       Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Dairemizce 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine göre hazırlanan Ereğli Belediyesi Toros Mahallesi Bolkar Caddesinde bulunan Hobi Bahçeleri Yönetmeliğinin Belediye Meclisinde görüşülerek karar alınması hususunun ek gündem maddesi olarak eklenmesi,

                   Üyelerden Ayşegül ALKAN KAYMAK ve Tevfik Fikret İVGEN’in izinsiz,  Duran AKSOY,  Necati TEKEMEN, Ercüment SARIKAFA, İbrahim SÖKER, Halil ERCAN ve Mehmet Şammas TOPBAŞ’ın ise izinli, olarak toplantıya katılmadığı tespit edilerek izinli sayılmaları  yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

2-17/05/2017 tarih ve 2017/5 sayılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı 2. Birleşim karar özetleri meclis üyelerinin bilgisine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3-03.05.2017 tarihli Meclis Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği 2017/8 nolu dosyada görüşülen talep İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

4-03.05.2017 tarih ve 2017/5 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 07.06.2017 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

5-İlçemiz Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde yer alan yaya üst geçidine Şehit Uzman Çavuş İbrahim KARTAL isminin verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

6-Mülkiyeti Belediyemize ait Gökteme Mahallesi 246, 247, 248, 249 ve 250 no’lu parsel sayılı taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satışının yapılması hakkında Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

7-Mülkiyeti Belediyemize ait Kutören Mahallesinde 156 adet ekli listede bulunan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satışının yapılması hakkında Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

8-Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2017 yılı yatırım programına dahil edilen, ilçemiz Sarıtopallı mahallesi, Kalabacı mevkii, 102 ada, 6 parselde bulunan ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından hayvan pazarı olarak kullanılmak üzere Belediyemize tahsis edilen Mülkiyeti hazineye ait taşınmaza yapılacak olan Ereğli Belediyesi Hayvan Park ve Pazar Tesisi ile ilgili Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından proje talebimizin değerlendirilmesi için projenin yapımına ilişkin ve proje bedelinin %10’luk kısmının Belediye tarafından karşılanacağına dair taahhüt verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

 

9-Belediyemizin Kamu Kurumlarına ve Özel Kuruluşlara hitaben Kamu Sermayeli bankalardan (Halk Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası Konya Ereğli Şubelerinden) Kullandığı/Kullanacağı Teminat Mektubu Kredileri için 2.500.000TL tutarına kadar teminat mektubu almak, sözleşmeleri imzalamak üzere Belediye Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

10-Ekli listede belirtilen Kamu Orta Malı olan mera, harman yeri olan taşınmazların tahdit sınırı içinde kalan alanlarda Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından imar planı yapılacağından, söz konusu parsellerde 4342 sayılı Mera Kanununun 14/d maddesi gereğince tahsis amacı değişikliğinin yapılması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

11-İlçemiz Ziya Gökalp Mahallesi Leylak Sokakta bulunan Park Alanına Şehit Polis Ali KARAKIŞ isminin verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

12-5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine göre hazırlanan Ereğli Belediyesi Toros Mahallesi Bolkar Caddesinde bulunan Hobi Bahçeleri Yönetmeliğinin Belediye Meclisinde Kabulü hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

13-Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Temmuz ayı meclis toplantı tarihinin 05 Temmuz 2017 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Haziran ayı meclis toplantısını kapatmıştır.

 

 

 

 

 

 

            ÖZKAN ÖZGÜVEN                           AGAH TAŞKIN                    HALİL KARAKUŞ

 MECLİS BAŞKANI                              KATİP ÜYE                            KATİP ÜYE