Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

05.04.2017 Tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısı 1. ve 2. Meclis Karar Özetleri

05/04/2017 TARİHLİ NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI

1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

GÜNDEM:

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-01/03/2017 tarih ve 2017/3 sayılı Mart ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)

3-Boyacı Ali Mahallesi 102 ada 34 parsel sayılı arsanın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satışının yapılması hususu. (Emlak ve İst.Müd.)

4-Bahçeli Mahallesi 427 parsel sayılı yerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre 10 yıllığına kiraya verilmesine bu hususta iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye encümenine yetki verilmesi hususu. (Emlak ve İst.Müd.)

5-Fen İşleri Müdürlüğünün ihtiyaçlarından dolayı İller Bankasından Kredi kullanılması hususu.( Fen İşleri Müd.)

6-2016 Yılı Denetim Komisyon Raporunun Belediye Meclis Üyelerinin Bilgisine Sunulması.(Mali Hiz.Müd.)

7-5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince Encümen üyeliği Seçimi. (Yazı İşleri Müd.)

8-5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince İhtisas Komisyonları seçimi. (Yazı İşleri Müd.)

   a-) İmar Komisyonu Seçimi.

   b-) Plan ve Bütçe Komisyonu Seçimi.

   c-) Eğitim Kültür Gençlik Ve Spor Komisyonu Seçimi.

   d-) Çevre Ve Sağlık  Komisyonu Seçimi.

   e-) Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonu Seçimi.

   f-) Kadın ve Aile Komisyonu Seçimi.

   g-) Trafik ve Ulaştırma Komisyonu Seçimi.

9-Şehrimizin kardeş şehir ilişkisi olan Kore Cumhuriyeti Seul – Gwangjin şehri Belediye Başkanı Kim Ki Dong’un daveti üzerine Gwangjin şehrine gerçekleştirilecek olan resmi ziyaretin görüşülmesi. (Strateji Geliştirme Müd.)

10-01/01/2016 - 31/12/2016 tarihleri arası Belediye Başkanlığının 1 yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi. (Strateji Geliştirme Müd.)

11-Mayıs ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.  (Yazı İşleri Müd.)

 

 

 

1-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Oğuz Ata Sosyal Tesislerinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Sümer Mahallesi 2238 ada 1 parsel sayılı yer ile Sümer Mahallesi 2239 ada 1 parsel sayılı yerin Milli Eğitim Bakanlığı Ereğli Milli Eğitim Müdürlüğünce bilim ve Sanat Merkezi olarak kullanılmasında bu konu ile protokol yapmasına Başkanlık makamına yetki verilmesi hususu,

         İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Barbaros Mahallesi 1867 adadaki trafo, Hacı Mutahir Mahallesi 1310,1314 nolu trafolar, Sümer Mahallesi 1318 nolu trafo, Eti Mahallesi 1330,1331,1332 nolu trafolara ait uygulama imar planı değişikliği konusunun ek gündem maddesi olarak eklenmesi,

 Üyelerden Enver DOĞANAY’ın izinli olarak toplantıya katılmadığı tespit edilerek izinli sayılması  yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

2- 01/03/2017 tarih ve 2017/3 sayılı Mart olağan meclis toplantısı karar özetleri meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- Mülkiyeti Belediyemize ait Boyacı Ali Mahallesi 102 ada 34 parsel sayılı arsanın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine satışının yapılması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

4-Bahçeli Mahallesi 427 parsel sayılı yerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre 10 yıllığına kiraya verilmesine bu hususta iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

5-İller Bankasından  Kredi Alınması   ve  yetki verilmesi Yapılan oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

6-Barbaros Mahallesi 1867 adadaki trafo, Hacı Mutahir Mahallesi 1310,1314 nolu trafolar, Sümer Mahallesi 1318 nolu trafo, Eti Mahallesi 1330,1331,1332 nolu trafolara ait uygulama imar planı değişikliğinin, imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

7-Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN İller Bankasından Kredi Alınması ve yetki verilmesi hususunun Plan ve Bütçe komisyonunda ve  imar planı değişikliğinin, imar komisyonunda görüşülmesi için, oturuma 25 (yirmi beş) dakika ara vererek 1. Oturumu kapatmıştır.

 

 

 

05/04/2017 TARİHLİ NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI

2.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

GÜNDEM:

  1. Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
  2. Fen İşleri Müdürlüğünün ihtiyaçlarından dolayı İller Bankasından Kredi kullanılması hususu.( Fen İşleri Müd.)
  3. 2016 Yılı Denetim Komisyon Raporunun Belediye Meclis Üyelerinin Bilgisine Sunulması.(Mali Hiz.Müd.)
  4. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince Encümen üyeliği Seçimi. (Yazı İşleri Müd.)
  5. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince İhtisas Komisyonları seçimi. (Yazı İşleri Müd.)

   a-) İmar Komisyonu Seçimi.

   b-) Plan ve Bütçe Komisyonu Seçimi.

   c-) Eğitim Kültür Gençlik Ve Spor Komisyonu Seçimi.

   d-) Çevre Ve Sağlık  Komisyonu Seçimi.

   e-) Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonu Seçimi.

   f-) Kadın ve Aile Komisyonu Seçimi.

   g-) Trafik ve Ulaştırma Komisyonu Seçimi.

  1. Şehrimizin kardeş şehir ilişkisi olan Kore Cumhuriyeti Seul – Gwangjin şehri Belediye Başkanı Kim Ki Dong’un daveti üzerine Gwangjin şehrine gerçekleştirilecek olan resmi ziyaretin görüşülmesi. (Strateji Geliştirme Müd.)
  2. 01/01/2016 - 31/12/2016 tarihleri arası Belediye Başkanlığının 1 yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi. (Strateji Geliştirme Müd.)
  3. Mayıs ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.  (Yazı İşleri Müd.)

 

 

1-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Oğuz Ata Sosyal Tesislerinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Sümer Mahallesi 2238 ada 1 parsel sayılı yer ile Sümer Mahallesi 2239 ada 1 parsel sayılı yerin Milli Eğitim Bakanlığı Ereğli Milli Eğitim Müdürlüğünce bilim ve Sanat Merkezi olarak kullanılmasında bu konu ile protokol yapmasına Başkanlık makamına yetki verilmesi hususu,

     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Barbaros Mahallesi 1867 adadaki trafo, Hacı Mutahir Mahallesi 1310,1314 nolu trafolar, Sümer Mahallesi 1318 nolu trafo, Eti Mahallesi 1330,1331,1332 nolu trafolara ait uygulama imar planı değişikliği konusunun ek gündem maddesi olarak eklenmesi,

 Üyelerden Enver DOĞANAY’ın izinli olarak toplantıya katılmadığı tespit edilerek izinli sayılması  yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

2-İller Bankasından Kredinin kullanılabilmesi  Belediye Başkanına ve/veya Belediye Başkanının uygun göreceği bir personele   yetki verilmesi hususu Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile kabul edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışması Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2016 Mali yılı hesapları Denetim Komisyonu Raporu Meclis üyelerinin bilgilerine sunulması yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

4-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesinin 1. fıkrasının (b) fıkrası gereğince yapılan gizli oylama neticesinde Belediye Encümen üyeliklerine Meclis Üyelerinden  Fethi ERTEKİN, İsmet TAŞKIRAN ve Mehmet TUNÇ (1) yıllığına  seçilmişlerdir.

5-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince siyasi partilerin üye sayılarının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle yapılan hesaplamaya göre Belediyemiz İhtisas Komisyonlarından olan;

İmar Komisyonu üyeliğine Meclis Üyelerinden Ömer EĞER ile Hacı ÖĞÜTLÜ’nün vermiş oldukları yazılı  önerge doğrultusunda Meclis Üyelerinden Erdinç AKCA, Zuhal SAVAŞ KESER, Ercüment SARIKAFA, Cengiz UYSAL ve Ferudun ATALAY’ın 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Ömer EĞER ile Hacı ÖĞÜTLÜ’nün vermiş oldukları yazılı önerge doğrultusunda Meclis Üyelerinden Ahmet ÖZKARALI, Ömer EĞER, İbrahim SÖKER, İsmail ŞAHİN ve Kemal UZUNDERE’nin 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Ömer EĞER ile Hacı ÖĞÜTLÜ’nün vermiş oldukları yazılı önerge doğrultusunda Meclis Üyelerinden Fethi ERTEKİN, Ayşegül ALKAN KAYMAK, Halil KARAKUŞ, Kerim AKSOY ve Enver DOĞANAY’ın 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Ömer EĞER ile Hacı ÖĞÜTLÜ’nün vermiş oldukları yazılı önerge doğrultusunda Meclis Üyelerinden Ercüment SARIKAFA, Nedim GÜNSEVEN, Duran AKSOY, Mehmet Tolga PEKER ve Mustafa KALE’nin 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Ömer EĞER ile Hacı ÖĞÜTLÜ’nün vermiş oldukları yazılı önerge doğrultusunda Meclis Üyelerinden Mehmet TUNÇ, Nedim GÜNSEVEN, Ercüment SARIKAFA, Tolga PEKER ve Kerim AKSOY’un 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

Kadın ve Aile Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Ömer EĞER ile Hacı ÖĞÜTLÜ’nün vermiş oldukları yazılı önerge doğrultusunda Meclis Üyelerinden Ayşegül ALKAN KAYMAK, Zuhal SAVAŞ KESER, Keziban ÇATLI, Mehmet Şammas TOPBAŞ ve Kemal UZUNDERE’nin 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

Trafik ve Ulaştırma Komisyonu üyeliğine Meclis üyelerinden Ömer EĞER ile Hacı ÖĞÜTLÜ’nün vermiş oldukları yazılı önerge doğrultusunda Meclis Üyelerinden Fethi ERTEKİN, Agah TAŞKIN, Duran AKSOY, Kerim AKSOY ve Ferudun ATALAY’ın 1 yıllığına seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.Barbaros Mahallesi 1867 adadaki trafo, Hacı Mutahir Mahallesi 1310,1314 nolu trafolar, Sümer Mahallesi 1318 nolu trafo, Eti Mahallesi 1330,1331,1332 nolu trafolara ait uygulama imar planı değişikliğinin, imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

6-Gwangjin Belediye Başkanı Kim Ki Dong’un daveti üzerine 2-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek resmi ziyaret için Belediye Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN, Eşi İlkay ÖZGÜVEN, Meclis Üyelerinden; Keziban ÇATLI, Zühal SAVAŞ KESER, Ayşegül ALKAN KAYMAK, Ahmet ÖZKARALI, Duran AKSOY, Agah TAŞKIN, Fethi ERTEKİN, Cengiz UYSAL, Mehmet Tolga PEKER, Ferudun ATALAY, Mehmet Şammas TOPBAŞ, Belediye Personelinden; Ahmet DEMİRTAŞ, Onur UYAR, Engelsiz Yarınlar Sosyal Kültürel Yardımlaşma Derneği Başkanı Songül VURAL’ın  katılması ayrıca heyetin yurtdışı görev ve yol ücretlerinin, alınacak hediyelik eşyalar ve diğer harcamaların Belediye bütçesinden karşılanması yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

                   7-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. maddesine dayanarak Kamu                                   İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 01.01.2016                     -31.12.2016 tarihleri arasını kapsayacak şekilde hazırlanan ve daha önceden meclis üyelerinin                           bilgisine sunulmuş olan Ereğli Belediye Başkanlığı’nın bir yıllık faaliyet raporu yapılan oylama                         neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir. 

                    8-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın kullanımını belediyemize verdiği Oğuz Ata Sosyal Tesisleri                     içerisinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazine ait Sümer Mahallesi 2238 ada 1 parsel sayılı alanda                       bulunan taşınmaz ile Sümer Mahallesi 2239 ada 1 parsel sayılı alanda bulunan taşınmazın Milli                         Eğitim Bakanlığı Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Bilim ve Sanat Merkezi olarak                                     kullanılmasına, bu konuda ilgili kurum ile protokol yapılmasına Başkanlık Makamına yetki                               verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

 

                    9-Barbaros Mahallesi 1867 adadaki trafo, Hacu Mutahir Mahallesi 1310,1314 nolu trafolar, Sümer                     Mahallesi 1318 nolu trafo Eti Mahallesi 1330,1331,1332 nolu trafolara ait uygulama  İmar Planı                         değişikliği  teklifi komisyonumuzca uygun görülmüş olup imar planı değişikliği talebinin İmar                           Komisyonundan geldiği şekli ile oybirliği ile kabul edilmiştir.

                    10-Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye                     Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Mayıs ayı meclis toplantı tarihinin 03 Mayıs 2017 Çarşamba                       günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Erdinç                     AKCA meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Nisan ayı meclis toplantısını                               kapatmıştır.