Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

01/03/2017 Tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısı

    KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN    

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 01/03/2017 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Mart ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır.
İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.         
  


                                                                                                                                                              Agah TAŞKIN
                                                                                                                                                          Belediye Başkanı V.
                                                                                                                                                                      İmzaGÜNDEM:

1-    Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
2-    01/02/2017 tarih ve 2017/2 sayılı Şubat ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)
3-    01/02/2017 tarih ve 2017/2 sayılı Belediye Meclis toplantısından 01.03.2017 Tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin, görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Müd.) 
4-    Meri imar planında park alanında kalan mülkiyeti Belediyemize ait toros mahallesi 2509 ada 2 parsel ve 2519 ada 1 parsel doğusunda kalan park yerleri 5393 sayılı Belediye kanununun 18/j maddesi gereğince Yap-İşlet-Devret modeli ile yatırım yapılmasına, 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesine göre süresi 30 yılı aşmamak kaydıyla kiraya verilmesine ve yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlâk Müd.)
5-    Nisan ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)