Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

04/01/2017 Tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

04/01/2017 TARİHLİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-07/12/2016 tarih ve 2016/12 sayılı Aralık ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)

  1. 07.12.2016 tarih ve 2016/12 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 04.01.2017 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin,görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Müd.)

4-07.12.2016 tarih ve 2016/12-146 sayılı Meclis Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)

5-Mülkiyeti Belediyemize ait Barbaros mahallesi 1483 ada 4 ve 5 parsel sayılı yerlerin 5393 sayılı Belediye kanunu18/e maddesine göre satışının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)

6-2017 Mali Yılında sözleşmeli personel çalıştırılması ve kadro unvanlarına bağlı olarak sözleşmeli ücretlerinin görüşülmesi.(İnsan Kay. ve Eğt.Müd.)

7-2016 yılı gelir ve giderlerine ait işlemlerin denetimi için  Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi.(Mali Hiz. Müd.)

8-Şubat ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

1-Belediye meclisimizin 04/01/2017 tarihli Ocak ayı meclis toplantısında çoğunluğun görülmesi üzerine; diğer gündem maddelerine geçilmeden önce Meclis Parti Grup Başkanları Meclise verdikleri önerge doğrultusunda İstanbul’da yaşanan saldırıyı, Kayseri’deki hain patlamayı ve İstanbul’da yaşanan eğlence kulübündeki hain kanlı planı ve ayrıca Terörü ve Teröre destek verenleri kınadıklarını meclisin kabulüne sunmuş;

       Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Mülkiyeti Belediyemize ait Ziya Gökalp Mahallesi 1300 ada 27 parsel sayılı arsa üzerinde Hikmet Bülbül tarafından yaptırılacak olan anaokuluna Ali Bülbül isminin verilmesi koşuluyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/g maddesine göre bağışının kabul edilmesi hususu ek gündem maddesi olarak ve

      Üyelerden Ahmet ÖZKARALI, Zühal SAVAŞ KESER ve Mehmet Tolga PEKER’in izinli Mustafa KALE’nin ise izinsiz olarak toplantıya katılmadıkları tespit edilerek oy birliği ile kabul edilmiştir. oybirliği ile kabul edilmiştir.

2-07/12/2016 tarih ve 2016/12 sayılı Aralık ayı olağan meclis toplantısı karar özetleri meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3-07.12.2016 tarih ve 2016/12 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 04.01.2017 tarihli meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin imar komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

4-07.12.2016 tarih ve 2016/12-146 sayılı Meclis Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği 2016/24, 2016/25, 2016/26 nolu dosyalarda görüşülen talepler İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen taleplerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması oybirliği ile kabul edilmiştir.

5-Mülkiyeti Belediyemize ait Barbaros Mahallesi 1483 ada 4 ve 5 parsel numaralı yerlerin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

6-2017 Mali Yılında sözleşmeli personel çalıştırılması ile bu personele 657 Sayılı Kanuna göre ödenecek net aylık ücret ya da tam zamanlı sözleşmeli tavan ücretlerinden hangisinin ödeneceği hususunda Başkanlık Makamının yetkili kılınması yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

7-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde Denetim Komisyonu Üyeliklerine meclis üyelerinden Ahmet ÖZKARALI, İbrahim SÖKER, Mehmet TUNÇ, Hacı ÖĞÜTLÜ ve Kerim AKSOY seçilmişlerdir.

8-Mülkiyeti Belediyemize ait Ziya Gökalp Mahallesi 1300 ada 27 parsel sayılı arsa üzerinde Hikmet Bülbül tarafından yaptırılacak olan anaokuluna Ali Bülbül isminin verilmesi koşuluyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/g maddesine göre bağışının kabul edilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

9-Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Ocak ayı Meclis toplantı tarihinin 04 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis  Başkanı  Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Aralık ayı meclis toplantısını  kapatmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZKAN ÖZGÜVEN                           AGAH TAŞKIN                    HALİL KARAKUŞ

MECLİS BAŞKANI                    KATİP ÜYE                           KATİP ÜYE

                       İmza                                       İmza                                       İmza