Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

04/01/2017 Tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısı

 

KONYA-EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 04/01/2017 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Ocak ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.         

 

 

Özkan ÖZGÜVEN

Belediye Başkanı

İmza

GÜNDEM:

 

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-07/12/2016 tarih ve 2016/12 sayılı Aralık ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)

3-07.12.2016 tarih ve 2016/12 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 04.01.2017 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin,görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Müd.)

4-07.12.2016 tarih ve 2016/12-146 sayılı Meclis Kararı   gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)

5-Mülkiyeti Belediyemize ait Barbaros mahallesi 1483 ada 4 ve 5 parsel sayılı yerlerin 5393 sayılı Belediye kanunu18/e maddesine göre satışının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)

6-2017 Mali Yılında sözleşmeli personel çalıştırılması ve kadro unvanlarına bağlı olarak sözleşmeli ücretlerinin görüşülmesi.(İnsan Kay. ve Eğt.Müd.)

7-2016 yılı gelir ve giderlerine ait işlemlerin denetimi için  Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi.(Mali Hiz. Müd.)

8-Şubat ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)