Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

12/05/2020 Tarihli Mayıs Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

                         T.C.

 

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

12/05/2020 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 04/03/2020 tarihinde yapılan Mart ayı olağan Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3- İlçemiz Akhüyük Mahallesinde yer alan Jeotermal Sondaj Kuyusu Açımı işi için 6.500.000,00TL(Altı Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) olmak üzere Belediyemizce İller Bankasından kredi alınması ve kredi işlemleri ile ilgili her türlü işlemleri yapmak için Başkanlık Makamına yetki verilmesi veya Başkanlık Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi konusunun görüşülmesi. (Fen İşleri Md.)

4- İlçemiz Gülbahçe Mahallesinde yer alan Taş Evler'in Restorasyon Yapım İşi için 49.700.000,00TL (Kırk Dokuz Milyon Yedi Yüz Bin Türk Lirası) olmak üzere Belediyemizce İller Bankasından kredi alınması ve kredi işlemleri ile ilgili her türlü işlemleri yapmak için Başkanlık Makamına yetki verilmesi veya Başkanlık Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi konusunun görüşülmesi. (Fen İşleri Md.)

5- İlçemizde Asfalt Yol Yapımı için 16.500.000,00TL (On Altı Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası)  olmak üzere Belediyemizce İller Bankasından kredi alınması ve kredi işlemleri ile ilgili her türlü işlemleri yapmak için Başkanlık Makamına yetki verilmesi veya Başkanlık Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi konusunun görüşülmesi. (Fen İşleri Md.)

6- Belediyemiz cari harcamalarında kullanılmak üzere,  İller Bankası A.Ş. veya özel ya da kamu bankalarından 8.000.000,00TL(Sekiz Milyon Türk Lirası)  kredi kullanılmasına, Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, bu konudan her türlü ipotek ve rehin vermeye ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin OPRUKÇU’ya ve/veya Başkanlık  Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi konusunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Md.)

7- Kapanış. (Yazı İşleri Md.)

 

KARAR ÖZETLERİ

 

1- Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun Başkanlığında yukarıda belirtilen Meclis üyelerinin katılımlarıyla 1 Başkan, 28 Üye olmak üzere toplam 29 üye ile toplanmıştır.

Yapılan yazılı yoklama sonucunda, Meclis Üyelerinden Mustafa KUMRU,  Emine Hülya ÇAYHAN ve Ömer Devrim İŞLEYİCİ’nin toplantıya katılamamaları hakkında izin dilekçelerinin olduğu görülmüş olup izin dilekçelerinin kabulü için yapılan oylama sonucunda üyelerce oybirliği ile kabul edilmiştir.    

 

2- 04/03/2020 tarihinde yapılan Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri Meclis Üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- İlçemiz Akhüyük Mahallesinde yer alan Jeotermal Sondaj Kuyusu Açımı Yapım İşi için İller Bankasından veya özel ya da kamu bankalarından 6,500.000,00TL (Altı Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) kredi alınmasına ihtiyaç duyulduğundan, Meclisimizce yapılan değerlendirmeler sonucunda 08.05.2019 tarihli ve 60 sayılı Meclis Kararında belirtilen ilçemiz Akhüyük Mahallesinde Jeotermal Sondaj Kuyusu Açımı ve Asfalt Yol Yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. veya özel ya da kamu bankalarından 10.000.000,00TL (On milyon Türk lirası)  kredi kullanılmasına ilişkin alınan Meclis Kararında, Akhüyük Mahallesinde Jeotermal Sondaj Kuyusu Açımı işi için planlanan 5.000.000,00TL(Beş Milyon Türk Lirası) kredi tutarı yerine, bu Meclis Kararı ile kredi talebinin yenilenerek güncellenmesine ve bu kapsamda Jeotermal Sondaj Kuyusu Açımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. veya özel ya da kamu bankalarından 6,500.000,00TL (Altı Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası)  kredi kullanılmasına;

Krediden kaynaklanacak anapara, faiz denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.’ne veya özel ya da kamu bankalarından teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından %40 dışında ve %100’üne kadar karşılanmasına kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.’ne veya özel ya da kamu bankalarından talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. veya özel ya da kamu bankalarından adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ne veya özel ya da kamu bankalarından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, bu konudan her türlü ipotek ve rehin vermeye ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun ve/veya Başkanlık Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

 

4- Taş Evler Restorasyonu Yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. veya özel ya da kamu bankalarından 49.700.000,00TL (Kırk Dokuz Milyon Yedi Yüz Bin Türk Lirası)  kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.’ne veya özel ya da kamu bankalarından teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından %40 dışında ve %100’üne kadar karşılanmasına kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.’ne veya özel ya da kamu bankalarından talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. veya özel ya da kamu bankalarından adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ne veya özel ya da kamu bankalarından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, bu konudan her türlü ipotek ve rehin vermeye ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun ve/veya Başkanlık Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi için yapılan oylama sonucunda Meclis üyelerimizden;

 Talha ÜZER, Serdar ALTINOK, Erkan ÖZLÜ, Ömer EĞER, Cemil DÖNMEZ, Halime DEMİREL AKBEL, Hasan Fatih SAÇIKARALI, Eyyup ARPACI, Ayhan KOTAN, Ali Rıza GÜBE, Tamer ÜNLÜ, Mehmet ŞEN, Mustafa AYDIN, Cafer ÖZER, Erdal TOPBAŞ, Mehmet YAŞA, Tamer ARSLAN, Fikret AKPINAR, Ali PEKER, Ömer SÜLLÜ, İmdat GÜLTEKİN red oyu kullanmış olup, 8 kabul oya karşılık 21 red oyla Meclis gündemi oy çokluğu ile reddedilmiştir. 

 

5- Asfalt Yol Yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. veya Özel ya da Kamu Bankalarından 16.500.000,00TL (On Altı Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası)  kredi kullanılmasına;

Krediden kaynaklanacak anapara, faiz denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.’ne veya Özel ya da Kamu Bankalarından teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından %40 dışında ve %100’üne kadar karşılanmasına kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.’ne veya Özel ya da Kamu Bankalarından talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. veya Özel ya da Kamu Bankalarından adına ipotek veya rehin edilmesine;

İller Bankası A.Ş.’ne veya Özel ya da Kamu Bankalarından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, bu konudan her türlü ipotek ve rehin vermeye ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun ve/veya Başkanlık Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

6- Belediyemiz cari harcamalarında kullanılmak üzere,  İller Bankası A.Ş. veya özel ya da kamu bankalarından 8.000.000,00TL(Sekiz Milyon Türk Lirası)  kredi kullanılmasına,

Krediden kaynaklanacak anapara, faiz denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.’ne veya özel ya da kamu bankalarından teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından %40 dışında ve %100’üne kadar karşılanmasına kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.’ne veya özel ya da kamu bankalarından talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. veya özel ya da kamu bankalarından adına ipotek veya rehin edilmesine,

İller Bankası A.Ş.’ne veya özel ya da kamu bankalarından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, bu konudan her türlü ipotek ve rehin vermeye ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin OPRUKÇU’nun ve/veya Başkanlık  makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Meclis Başkanı Sayın Hüseyin OPRUKÇU Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Mayıs ayı Olağanüstü Meclis Toplantısını kapatmıştır.

 

 

HÜSEYİN OPRUKÇU                 FİKRET AKPINAR          HASAN FATİH SAÇIKARALI

 MECLİS BAŞKANI                           KATİP ÜYE                                   KATİP ÜYE

            İmza                                               İmza                                                 İmza