Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

20/05/2020 Tarihli Mayıs Ayı 2. Olağanüstü Meclis Gündemi

           

                       

 

 

 

        

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 20/05/2020 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Mayıs ayı 2. Olağanüstü Meclis Toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

 

 

                                     İmza

        Hüseyin OPRUKÇU

        Belediye Başkanı

 

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2- 12/05/2020 tarihinde yapılan Mayıs ayı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3- Kadastro Müdürlüğünce kadastro çalışması yapılması planlanan, Konya İli Ereğli İlçesi Çimencik ve Gaybi Mahallelerinde Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her mahalle için 6 (altı) şar adet bilirkişi seçiminin yapılması. (İmar ve Şehircilik Md.)

4- Kapanış. (Yazı İşleri Md.)