Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

07/12/2016 Tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

07/12/2016 TARİHLİ ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-02/11/2016 tarih ve 2016/11 sayılı Kasım ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)

3-02.11.2016 tarih ve 2016/11 sayılı Belediye Meclis toplantısından 07.12.2016 tarihli meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Müd.)

4-Ocak ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

          1-Belediye meclisimizin 07/12/2016 tarihli Aralık ayı meclis toplantısında                             çoğunluğun görülmesi üzerine; diğer gündem maddelerine geçilmeden önce Zabıta               Müdürlüğünün Hurdacılar ve İnşaat Malzemesi Satış Bölgesi Teklifi, Emlak ve                     İstimlak Müdürlüğünün Bahçeli Mahallesindeki olan yerlerin Satışında Belediye                   Encümenine Yetki Verilmesi, Strateji ve Geliştirme Müdürlüğünün Güneş Enerjisi               Santrali kurulması ile ilgili konuların ek gündem maddeleri olarak eklenmesi yapılan           oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

2-02/11/2016 tarih ve 2016/11 sayılı Kasım ayı olağan meclis toplantısı karar özetleri  meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3-02.11.2016 tarih ve 2016/11 sayılı Belediye Meclis toplantısından 07.12.2016 tarihli meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin imar komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

                         4-İlçemizde bulunan hurdacılar ve inşaat malzemesi satan işyerlerini şehrimizin belli                          bir bölgesinde toplamak amacıyla, Sarıtopallı Mahallesi 101 ada, 1 parsel sınırları                                içerisinde yaklaşık 20000 m² lik alanda bulunan yerde hurdacılar ve inşaat malzemesi                          satış bölgesi olarak belirlenmesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

5-Mülkiyeti Belediyemize ait Bahçeli Mahallesi 102 ada 2 parsel sayılı alanda bulunan A4 Blok Zemin Kat 1 nolu bağımsız, B2 Blok Zemin Kat 1 nolu bağımsız, C1 Blok Zemin Kat 1 nolu bağımsız ve C2 Blok Zemin Kat 2 nolu bağımsız bölümlerin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılması hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

                         6-Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Belediyemize tahsis edilen Hacımemiş                                Mahallesinde bulunan park vasıflı 357.007,84 m² yüzölçümlü, 195 Ada, 2 Parsel nolu                          arsa üzerinde ekte koordinatları belirtilen 20.000 m²’lik kısmında Güneş Enerjisi                                  Santrali kurulmasının oybirliği ile kabul edilmiştir.

7-Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Ocak ayı Meclis toplantı tarihinin 04 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis  Başkanı  Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Aralık ayı meclis toplantısını  kapatmıştır.

 

            ÖZKAN ÖZGÜVEN               AGAH TAŞKIN                    HALİL KARAKUŞ

MECLİS BAŞKANI                    KATİP ÜYE                           KATİP ÜYE

                       İmza                                      İmza                                          İmza