Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

19/10/2016 Tarihli Ekim Ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

 

19/10/2016 TARİHLİ EKİM AYI 2.BİRLEŞİM MECLİS

TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 

GÜNDEM:

 

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-05/10/2016 tarih ve 2016/10 sayılı Ekim ayı olağan meclis toplantısı 1.birleşim Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)

3-05/10/2016 tarih ve 2016/10-127 sayılı meclis kararı gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2017 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarifesinin görüşülmesi.

 (Mali Hiz. Müd.)

4-Kasım ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

 

1.Belediye meclisimizin 19/10/2016 tarihli Ekim ayı 2. birleşim meclis toplantısında çoğunluğun görülmesi üzerine; diğer gündem maddelerine geçilmiştir.

2.05/10/2016 tarih ve 2016/10 sayılı Ekim ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşim karar özetleri oylamaya sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3.Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ve 125.209.000.00 TL üzerinden bağlanan gelir gider bütçesi madde madde oylanarak Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekliyle ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yine Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 2017 Mali Yılı Vergi ve Harç Tarifeleri ile 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesi plan ve bütçe komisyonundan geldiği şekliyle ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

4.Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi gereğince Kasım ayı meclis toplantı tarihinin 02 Kasım 2016 Çarşamba günü saat:14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Ekim ayı meclis toplantısı 2. birleşimini kapatmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

                           HALİL KARAKUŞ                     AGAH TAŞKIN                      ÖZKAN ÖZGÜVE                                                                                           MECLİS KATİBİ                       MECLİS KATİBİ                     MECLİS BAŞKANI                                 

                                       İmza                                           İmza                                (Belediye Başkanı)

                                                                                                                                                İmza