Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

07/12/2016 Tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısı

 

KONYA-EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 07/12/2016 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Aralık ayı olağan Meclis toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.         

 

 

Özkan ÖZGÜVEN

Belediye Başkanı

İmza

 

GÜNDEM:

 

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-02/11/2016 tarih ve 2016/11 sayılı Kasım ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)

3-02.11.2016 tarih ve 2016/11 sayılı Belediye Meclis toplantısından 07.12.2016 tarihli meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Müd.)

4-Ocak ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)