Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

02/11/2016 Tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

02/11/2016 TARİHLİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-19/10/2016 tarih ve 2016/10 sayılı Ekim ayı olağan meclis toplantısı 2.birleşim Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)

3-05/10/2016 tarih ve 2016/10-121 sayılı meclis kararı gereğince İmar Komisyonuna havale edilen meri İmar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Müd.)

4-05.10.2016 tarih ve 2016/10 sayılı Belediye Meclis toplantısından 02.11.2016 tarihli meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi. (İmar ve Şeh. Müd.)

5-Mülkiyeti Belediyemize ait Yıldızlı Mahallesi 102 ada 6, 7, 8, 9, 10 parsel Zengen Mahallesi 102 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsel,  103 ada 1, 13, 14 parsel, 105 ada 1 parsel, 111 ada 7 parsel, 118 ada 1 parsel, 119 ada 1, 2, 3, 4, 6, 7,  parsel, 120 ada 1, 2, 3, 4 parsel, 133 ada 1, 6, 7, 8, 9 parsel, 134 ada 1 parsel, 142 ada 1, 2, parsel, 144 ada 4, 5, 6 parsel, 146 ada 6, 7 parsel, 151 ada 4 parsel, 152 ada 1, 3, 4, 5, 6, 7 parsel, 163 ada 1, 2 parsel, 164 ada 1, 2 parsel, 169 ada 1 parsel, 179 ada 1 parsel, 181 ada 1, 2 parsel, 191 ada 10 parsel, 195 ada 16 parsel, 199 ada 5 parsel, 225 ada 1 parsel, 234 ada 5 parsel, 235 ada 1, 3 parsel, 248 ada 4 parsel, 250 ada 1 parsel, 255 ada 3 parsel, 260 ada 15 parsel, 265 ada 9 parsel, 268 ada 8, 9 parsel, 275 ada 3 parsel, 290 ada 1 parsel, 303 ada 4 parsel, 350 ada 3 parsel,  Akhüyük Mahallesi 351 parsel, Gökteme Mahallesi 256, 131 parsel, Kuskuncuk Mahallesi 413 parsel, Yeniköy Mahallesi 149 ada 12 parsel, 177 ada 1 parsel, 107 ada 39 parsel, 178 ada 2 parsel, 223 ada 1 parsel, 231 ada 7 parsel, 163 ada 1 parsel, 149 ada 12 parsel, 107 ada 39 parsel Sümer Mahallesi 232 ada 3 parsel sayılı yerlerin 5393 sayılı Belediye Kanunu 18/e maddesine göre satışının yapılması hususunun görüşülmesi.( Emlak ve İst.Müd.)

6-Aralık ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

                        1- Belediye meclisimizin 02/11/2016 tarihli Kasım ayı meclis toplantısında çoğunluğun görülmesi üzerine; diğer gündem                             maddelerine geçilmeden önce Fen işleri  Müdürlüğünün Kapalı Pazar yeri yapımı işi için   Çevre Temizlik vergisi, Elektrik                           ve Havagazı Tüketim Vergisi ,İşgal Harçı ve Kira gelirlerini teminat göstermek kaydı ile , Belediyemizce İller Bankasından                         5.000,000,00.-TL(BeşmilyonTürk lirası)  Kapalı Pazar yapım işi için kredi alınmıştır. Alınan bu kredinin  3.204,000,00 TL                           %10 iş artırımı yapılarak 3.524.400,00 TL si  Kapalı  Pazar yeri için kullanılmış olup ;  5.000.000,00 Tl krediden kalacak                             olan 1.476,000,00 TL nin Tahsis değişikliği yapılarak D.D.Y. 6.Bölge den alınan 208 ada 1 parselde bulunan park alanın                               yapımı işi için kullanılması ve gerekli İşlemlerin İller Bankasınca düzenlenmesi için Belediye Başkanı Sayın Özkan                                     ÖZGÜVEN’in yetkili yetki verilmesi hususlu konunun ek gündem maddeleri olarak  eklenmesi ve Meclis Üyelerinden                                 Mehmet Tolga PEKER, İsmail ŞAHİN, Mustafa KALE ve Mehmet Şammas TOPBAŞ’ın İzinli sayılması yapılan oylama                             sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

2-19/10/2016 tarih ve 2016/10 sayılı Ekim ayı olağan meclis toplantısı 2.birleşim Karar özetleri oylamaya sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3-05/10/2016 tarih ve 2016/10-121 sayılı meclis kararı gereğince İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerden; 2016/20, 2016/21, 2016/22, 2016/23 nolu dosyalarda görüşülen talepler İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen taleplerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması oybirliği ile kabul edilmiştir.

4-05.10.2016 tarih ve 2016/10 sayılı Belediye Meclis toplantısından 02.11.2016 tarihli meclis toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin imar komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

5-6360 sayılı yasa ile Belediyemize devrolan mülkiyeti belediyemize ait Yıldızlı Mahallesi 102 ada 6, 7, 8, 9, 10 parsel Zengen Mahallesi 102 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsel,  103 ada 1, 13, 14 parsel, 105 ada 1 parsel, 111 ada 7 parsel, 118 ada 1 parsel, 119 ada 1, 2, 3, 4, 6, 7,  parsel, 120 ada 1, 2, 3, 4 parsel, 133 ada 1, 6, 7, 8, 9 parsel, 134 ada 1 parsel, 142 ada 1, 2, parsel, 144 ada 4, 5, 6 parsel, 146 ada 6, 7 parsel, 151 ada 4 parsel, 152 ada 1, 3, 4, 5, 6, 7 parsel, 163 ada 1, 2 parsel, 164 ada 1, 2 parsel, 169 ada 1 parsel, 179 ada 1 parsel, 181 ada 1, 2 parsel, 191 ada 10 parsel, 195 ada 16 parsel, 199 ada 5 parsel, 225 ada 1 parsel, 234 ada 5 parsel, 235 ada 1, 3 parsel, 248 ada 4 parsel, 250 ada 1 parsel, 255 ada 3 parsel, 260 ada 15 parsel, 265 ada 9 parsel, 268 ada 8, 9 parsel, 275 ada 3 parsel, 290 ada 1 parsel, 303 ada 4 parsel, 350 ada 3 parsel,  Akhüyük Mahallesi 351 parsel, Gökteme Mahallesi 256, 131 parsel, Kuskuncuk Mahallesi 413 parsel, Yeniköy Mahallesi 149 ada 12 parsel, 177 ada 1 parsel, 107 ada 39 parsel, 178 ada 2 parsel, 223 ada 1 parsel, 231 ada 7 parsel, 163 ada 1 parsel, 149 ada 12 parsel, 107 ada 39 parsel Sümer Mahallesi 232 ada 3 parsel sayılı yerlerin 5393 sayılı Belediye Kanunu 18/e maddesine göre satışının yapılması hususunda,

Milliyetçi Hareket Partisinden; Cengiz UYSAL, Mehmet Vehbi ARIK, Hacı ÖĞÜTLÜ, Enver DOĞANAY, Ferudun ATALAY ve Kerim AKSOY yapılan oylama sonucunda çekimser oy kullanarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

6-Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün Kapalı Pazar yeri yapımı işi için   Çevre Temizlik vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ,İşgal Harçı ve Kira gelirlerini teminat göstermek kaydı ile , Belediyemizce İller Bankasından 5.000,000,00.-TL(BeşmilyonTürk lirası)  Kapalı Pazar yapım işi için kredi alınmıştır. Alınan bu kredinin  3.204,000,00 TL  %10 iş artırımı yapılarak 3.524.400,00 TL si  Kapalı  Pazar yeri için kullanılmış olup ;  5.000.000,00 Tl krediden kalacak olan 1.476,000,00 TL nin Tahsis değişikliği yapılarak D.D.Y. 6.Bölge den alınan 208 ada 1 parselde bulunan park alanın yapımı işi için kullanılması ve gerekli İşlemlerin İller Bankasınca düzenlenmesi için Belediye Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN’in yetkili kılınması yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 

7-Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Aralık ayı Meclis toplantı tarihinin 07 Aralık 2016 Çarşamba günü saat 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis  Başkanı  Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Kasım ayı meclis toplantısını  kapatmıştır.

 

 

 

 

 

HALİL KARAKUŞ                          Agah TAŞKIN                                ÖZKAN ÖZGÜVEN

 MECLİS KATİBİ                          MECLİS KATİBİ                             MECLİS BAŞKANI                                 

         İmza                                             İmza                                            (Belediye Başkanı)

      İmza