Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

05/10/2016 Tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısı

 

KONYA-EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 05/10/2016 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Ekim ayı olağan toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.         

 

 

 

Özkan ÖZGÜVEN

Belediye Başkanı

 

 

 

GÜNDEM:

 

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-07/09/2016 tarih ve 2016/9 sayılı Eylül ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)

  1. 07.09.2016 tarih ve 2016/9 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 05.10.2016 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin, görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)

4-07.09.2016 tarih ve 2016/9-105 sayılı kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait Bulgurluk mahallesi 1751 parselde bulunan 443/383 hisseyi Bahçeli mahallesi 427 parsel sayılı arsanın Barbaros mahallesi 3081 ada 3 parsel sayılı yerin 5393 sayılı Belediye kanunu 18/e maddesine göre satışının yapılması  hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)
  2. Meri imar planında park ve yol alanında kalan Barbaros mahallesi 801 ada 6 ve 7 parsel 846 ada 38,39,40,41,42,43,44 ve 45 parsel sayılı yerlerin ve üzerindeki müştemilatın kamulaştırılması için  7. Beş yıllık imar programına alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)

7-Belediyemiz 2017 mali yılı gider bütçesi ve gelir tarifesi hususunun görüşülmesi (Mali Hiz. Müd.)

8-Kasım ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.  (Yazı İşleri Müd.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

Belediye Başkanlığı            EREĞLİ/KONYA                                                Ayrıntılı bilgi için irtibat: M.GÜNGÖR Dahili: 1139

Tel: 0 (332) 713 15 18  Faks: 0 (332) 713 12 40

web site : www.eregli.bel.tr