Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

07/09/2016 Tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

07/09/2016 TARİHLİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

 

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-03/08/2016 tarih ve 2016/8 sayılı Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)

 1. 03.08.2016 tarih ve 2016/8 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 07.09.2016 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin, görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)

4-03.08.2016 tarih ve 2016/8-95 sayılı kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)

 1. İmar planında Yüksek Okul alanında kalan 1859 ada 131 nolu parselin mülkiyeti Belediyemize ait olan 2356 ada 4 nolu parsel ile takas edilmesi hususunun  görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)
 2. Mülkiyeti Hazineye ait Belediyemize tahsisli Gülbahçe Mahallesi 2867 ada 1 parsel ve Gülbahçe Mahallesi 307 ada 3 parsel sayılı yerlerin 5393 sayılı belediye kanunu 18/e maddesine göre Konya Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmek üzere tahsisten vazgeçilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)
 3. Meri imar planında yol ve oyun alanında kalan Şinasi Mahallesi 920 ada 89 parsel ve yol alanında kalan Barbaros Mahallesi 1427 ada 9 parsel sayılı yerlerin 7. Beş yıllık kamulaştırma programına alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)
 4. Mülkiyeti Belediyemize ait Eti Mahallesi 2893 ada 2 parsel sayılı yerin Konya Büyükşehir Belediyesine 5393 sayılı Belediye kanunu 18/e maddesine göre tahsisi konusunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)
 5. Mülkiyeti Belediyemize ait Şinasi Mahallesi 1348 ada 6 parsel, Çömlekçi Mahallesi 3131 ada 1 parsel sayılı yerlerin 5393 sayılı Belediye Kanunu 18/e maddesine göre satışı konusunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)

10-Konya Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 16.06.2016 tarih ve 13275108-258-E.12377 sayılı Kardeş Şehir Projeleri/Ortak Proje konulu yazısı gereğince; Van ili Gevaş Belediyesiyle her alanda bilgi paylaşımı ve bu alanda memurların karşılıklı ziyareti, ekonomik, kültürel, spor, turizm vb. alanlarda karşılıklı iş birliği ve faaliyetlerin yapılması için kardeş şehir olma hususunun görüşülmesi. ( Kültür ve Sosyal İşler Müd.)

11-Ekim ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.  (Yazı İşleri Müd.)

 

 

 1. Belediye meclisimizin 07/09/2016 tarihli Eylül ayı meclis toplantısında çoğunluğun görülmesi üzerine; diğer gündem maddelerine geçilmeden önce İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 6360 Sayılı Kanun kapsamında İlçemize bağlı olan köyler mahalle konumuna geldiğinden, daha önce Köy Tüzel Kişiliği tarafından 3367 Sayılı Kanunun 14. maddesine istinaden 10 yıl takyitli olarak temlik yolu ile satışı yapılan parsellerin devir işlemlerinin yapılması hususlu konunun, Fen İşleri Müdürlüğünün İş Makinalar (1 adet Asfalt Serme Makinası (Finişer ataçmaları ile beraber komple ),1 adet VibrasyonluToprak Silindiri(ataşmaları ile birlikte komple ) 1 adet Kar kürüme ekipmanlar (ataçmaları ile birlikte komple;) 1 adet Tuz serpme ekipmanları (ataçmaları ile birlikte komple) 1 adet Asfalt Distribitörü (araç ve ekipmanları ile birlikte komple )1 adet Lastik Tekerlekli yükleyici (ataç ve aksesuarları ile birlikte ) alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 2.000,000,00(ikimilyon).-TL kredi kullanılmasına ve yetki verilmesi hususlu konunun ve Yazı İşleri Müdürlüğü Mevcut Belediye  encümen üyelerinden Ayşegül ALKAN KAYMAK Encümen üyeliğinden 05/09/2016 tarih 8104 sayılı dilekçesi ile istifa ettiğinden  bir sonraki encümen üye seçimine kadar kalan süreyi tamamlamak için bir meclis üyesinin encümen üyeliğine seçilmesi konusunun ek gündem maddeleri olarak  eklenmesi ve Meclis Üyelerinden İbrahim SÖKER ve  Ercüment SARIKAFA’nın İzinli sayılması yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

2-03/08/2016 tarih ve 2016/8 sayılı Ağustos ayı olağan Meclis toplantısı karar özetleri oylamaya sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3-03.08.2016 tarih ve 2016/8 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 07.09.2016 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin imar komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

4-03.08.2016 tarih ve 2016/8-95 sayılı kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerden; 2016/14, 2016/15, 2016/16 nolu dosyalarda görüşülen talepler İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen taleplerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması oybirliği ile kabul edilmiştir.

 1. Atakent Mahallesi 1859 ada, 124 parsel sayılı yere ait ilgi ( a ) Meclis Kararı alınmış olup, 05.08.2016 tarih ve 2016/574 sayılı Belediye Encümen kararına göre ifrazı yapılan 1859 ada, 124 nolu parselin ilgi (b) dilekçe ile ifrazından oluşan ve İmar Planında Yüksek Okul Alanında kalan 1859 ada, 131 nolu parselin mülkiyeti Belediyemize ait olan 2356 ada, 4 nolu parsel ile takas edilmesi hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 2. Mülkiyeti Hazineye ait, Belediyemize tahsisli Gülbahçe Mahallesi 2867 ada 1 parsel ve Gülbahçe Mahallesi 307 ada 3 parsel sayılı yerlerin koruma amaçlı imar planları doğrultusunda restorasyon yapılarak sosyal, kültürel ve turizm amaçlı kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu 18/e maddesine göre Konya Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmek üzere tahsisten vazgeçilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 3. Meri İmar Planında yol ve oyun alanında kalan Şinasi Mahallesi 920 ada 89 parsel ve yol alanında kalan Barbaros Mahallesi 1427 ada 9 parsel sayılı yerlerin 7. Beş yıllık kamulaştırma programına alınması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 4. Mülkiyeti Belediyemize ait Eti Mahallesi 2893 ada 2 parsel sayılı yerin Kapalı Yüzme Havuzu yapılmak üzere Konya Büyükşehir Belediyesine 5393 sayılı Belediye Kanunu 18/e maddesine göre tahsis edilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 5. Mülkiyeti Belediyemize ait Şinasi Mahallesi 1348 ada 6 parsel, Çömlekçi Mahallesi 3131 ada 1 parsel sayılı yerlerin 5393 sayılı Belediye Kanunu 18/e maddesine göre satışının yapılması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 6. Konya Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 16.06.2016 tarih ve 13275108-258-E.12377 sayılı Kardeş Şehir Projeleri/Ortak Proje konulu yazısı gereğince; Van ili Gevaş Belediyesiyle her alanda bilgi paylaşımı ve bu alanda memurların karşılıklı ziyareti, ekonomik, kültürel, spor, turizm vb. alanlarda karşılıklı iş birliği ve faaliyetlerin yapılması amacıyla Belediye Meclisi’nin 07 Eylül 2016 tarihli toplantısında,  Gevaş Belediyesi ile Kardeş Şehir Projesi kapsamında Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 7. 6360 Sayılı Kanun kapsamında İlçemize bağlı olan köyler mahalle konumuna geldiğinden, daha önce Köy Tüzel Kişiliği tarafından 3367 Sayılı Kanunun 14. maddesine istinaden 10 yıl takyitli olarak temlik yolu ile satışı yapılan parsellerin devir işlemlerinin yapılması hususunun İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 8. İş Makinalar (1 adet Asfalt Serme Makinası (Finişer ataçmaları ile beraber komple ),1 adet VibrasyonluToprak Silindiri(ataşmaları ile birlikte komple ) 1 adet Kar kürüme ekipmanlar (ataçmaları ile birlikte komple;) 1 adet Tuz serpme ekipmanları (ataçmaları ile birlikte komple) 1 adet Asfalt Distribitörü (araç ve ekipmanları ile birlikte komple )1 adet Lastik Tekerlekli yükleyici (ataç ve aksesuarları ile birlikte ) alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 2.000,000,00(ikimilyon).-TL kredi kullanılmasına İller Bankası A.Ş’ne rehin vermeye ,iller Bankası A.Ş’nin mevcut mevzuatı ve bundan meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde  5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak için  Belediye  Başkanlık Makamına  yetki verilmesi  hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
 9. Mevcut Belediye  encümen üyelerinden Ayşegül ALKAN KAYMAK Encümen üyeliğinden 05/09/2016 tarih 8104 sayılı dilekçesi ile istifa ettiğinden  bir sonraki encümen üye seçimine kadar kalan süreyi tamamlamak için;

Belediye Meclis Üyelerinden Erdinç AKCA ve Ömer EĞER’in vermiş olduklar önerge doğrultusunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesinin (b) fıkrası gereğince yapılan gizli oylama neticesinde Meclis Üyelerinden Fethi ERTEKİN  25 geçerli oy alarak Encümen üyeliğine seçilmesi kalan süreyi tamamlamak üzere  oybirliği ile kabul edilmiştir.

14-Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Ekim ayı Meclis toplantı tarihinin 05 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis  Başkanı  Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Eylül ayı meclis toplantısını  kapatmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALİL KARAKUŞ                          Agah TAŞKIN                                ÖZKAN ÖZGÜVEN

 MECLİS KATİBİ                          MECLİS KATİBİ                             MECLİS BAŞKANI                                 

          İmza                                                İmza                                          (Belediye Başkanı)