Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

07/09/2016 Tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısı

KONYA-EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 07/09/2016 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Eylül ayı olağan toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.         

 

Özkan ÖZGÜVEN

Belediye Başkanı

GÜNDEM:

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-03/08/2016 tarih ve 2016/8 sayılı Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)

3-03.08.2016 tarih ve 2016/8 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 07.09.2016 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin, görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)

4-03.08.2016 tarih ve 2016/8-95 sayılı kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)

5-İmar planında Yüksek Okul alanında kalan 1859 ada 131 nolu parselin mülkiyeti Belediyemize ait olan 2356 ada 4 nolu parsel ile takas edilmesi hususunun  görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)

6-Mülkiyeti Hazineye ait Belediyemize tahsisli Gülbahçe Mahallesi 2867 ada 1 parsel ve Gülbahçe Mahallesi 307 ada 3 parsel sayılı yerlerin 5393 sayılı belediye kanunu 18/e maddesine göre Konya Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmek üzere tahsisten vazgeçilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)

7-Meri imar planında yol ve oyun alanında kalan Şinasi Mahallesi 920 ada 89 parsel ve yol alanında kalan Barbaros Mahallesi 1427 ada 9 parsel sayılı yerlerin 7. Beş yıllık kamulaştırma programına alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)

8-Mülkiyeti Belediyemize ait Eti Mahallesi 2893 ada 2 parsel sayılı yerin Konya Büyükşehir Belediyesine 5393 sayılı Belediye kanunu 18/e maddesine göre tahsisi konusunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)

9-Mülkiyeti Belediyemize ait Şinasi Mahallesi 1348 ada 6 parsel, Çömlekçi Mahallesi 3131 ada 1 parsel sayılı yerlerin 5393 sayılı Belediye Kanunu 18/e maddesine göre satışı konusunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müd.)

10-Konya Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 16.06.2016 tarih ve 13275108-258-E.12377 sayılı Kardeş Şehir Projeleri/Ortak Proje konulu yazısı gereğince; Van ili Gevaş Belediyesiyle her alanda bilgi paylaşımı ve bu alanda memurların karşılıklı ziyareti, ekonomik, kültürel, spor, turizm vb. alanlarda karşılıklı iş birliği ve faaliyetlerin yapılması için kardeş şehir olma hususunun görüşülmesi. ( Kültür ve Sosyal İşler Müd.)

11-Ekim ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.  (Yazı İşleri Müd.)