Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

13/07/2016 Tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

13/07/2016 TARİHLİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

GÜNDEM:

 

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-01/06/2016 tarih ve 2016/6 sayılı Haziran ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)

  1. 01.06.2016 tarih ve 2016/6 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 13.07.2016 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin, görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)

4-01.06.2016 tarih ve 2016/6-75 sayılı kararı gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen müdürlüğümüzce alınacak ücretlere ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun değerlendirdiği raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)

5-İlçemiz Atakent Mahallesi 2356 ada 2 parselin bulunduğu alanda kapanan yolun 1859 ada 124 nolu parsel ile takas edilmesinin görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)

6-İlçemiz Selçuklu Mahallesi 36 pafta 1241 ada 1 parselin bulunduğu alanda belediyemizce işyeri yapılmış ve ilgililerine tapu devir işlemleri 17.02.1989 tarih ve 155 sayılı encümen kararı ile yapılması için karar alınmıştır. Ancak işlemlerin yürütülmesi aşamasında tapu müdürlüğünce belediye meclis kararı istenmiş olup idari işlemlerin çözülmesi için gerekli olan meclis kararın alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İst.Müd.)

7-İlçemiz Hacımemiş mahallesi 195 ada 2 parselin 357.007,84 m2 alanı içerisinde kalan (50.000 m2 alanlı yer) 5393 sayılı belediye kanununun 18/e maddesine göre 30 yıla kadar sınırlı ayni hak tesis edilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İst.Müd.)

8-Ereğli Belediyesi 2017-2019 Stratejik Planı’nın görüşülmesi hususu.(Strateji Geliştirme Müd.)

9-İlçemiz Yunuslu mahallesinde yapımı tamamlanan parka Şehit Üsteğmen Zeynel Özgür ÖZBAHÇECİ ve Hacı Mustafa Mahallesinde bulunan Servet ÖZBİLGİÇ parkının kaldırılmasından dolayı Orhangazi Mahallesindeki yeni yapılan parkada Servet ÖZBİLGİÇ isminin verilmesi hususunun görüşülmesi.(Park ve Bahçeler Müd.)

10-Ağustos ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.  (Yazı İşleri Müd.)

 

 

1-Belediye meclisimizin 01/06/2016 tarihli Haziran ayı meclis toplantısında çoğunluğun görülmesi üzerine; diğer gündem maddelerine geçilmeden önce Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Şinasi Mahallesi 1348 ada 9 parsel sayılı yerde bulunan 5 – 9 – 13 – 17 nolu bağımsızların Belediye Kanunun 18/e maddesine göre satışının veya takasının yapılması hususlu konunun ek gündem maddesine eklenmesi ve Meclis Üyelerinden Ayşegül ALKAN KAYMAK, Zühal SAVAŞ KESER, ve Mehmet Şammas TOPBAŞ’ın İzinli sayılması yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

2-01/06/2016 tarih ve 2016/6 sayılı Haziran ayı olağan Meclis toplantısı karar özetleri oylamaya sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3-01.06.2016 tarih ve 2016/6 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 13.07.2016 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin imar komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

4-01.06.2016 tarih ve 2016/6-75 sayılı kararı gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait alınacak ücretler, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

5-İlçemiz Atakent Mahallesi 2356 ada 2 parselin bulunduğu alanda kapanan yolun 1859 ada 124 nolu parsel ile takas edilmesinin hususunun İmar Komisyonuna havalesi oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

6-İlçemiz Selçuklu Mahallesi 36 pafta 1241 ada 1 parselin bulunduğu alanda belediyemizce işyeri yapılmış ve ilgililerine tapu devir işlemleri 17.02.1989 tarih ve 155 sayılı encümen kararı gereği tapu devir işlemlerinin yapılması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

7-İlçemiz Hacımemiş Mahallesi 195 ada 2 parselde bulunan 357.007,84 m2 alan içerisinde kalan en az 50.000 m2 alanlı yer  ( yapılacak proje dikkate alınarak artırılabilecek )  5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre sınırlı ayni hak tesisi olarak 30 yıla kadar kiraya verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

8-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 3. Maddesinin 1. Fıkrasının (n) bendi ve kamu idarelerinde stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik’in 7. Maddesinin 2. Fıkrasına dayanarak güncelleştirilen Ereğli Belediyesi 2017-2019 stratejik plan yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

9-İlçemiz Yunuslu mahallesinde yapımı tamamlanan parka Şehit Üsteğmen Zeynel Özgür ÖZBAHÇECİ ve Hacı Mustafa Mahallesinde bulunan Servet ÖZBİLGİÇ parkının kaldırılmasından dolayı Orhangazi Mahallesindeki yeni yapılan parkada Servet ÖZBİLGİÇ isminin verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

10-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Şinasi Mahallesi 1348 ada 9 parsel sayılı yerde bulunan 5 – 9 – 13 – 17 nolu bağımsızların Belediye Kanunun 18/e maddesine göre satışının veya takasının yapılması hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

11-Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Ağustos ayı Meclis toplantı tarihinin 03 Ağustos 2016 Çarşamba günü saat 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis 1. Başkan Vekili Sayın Erdinç AKCA meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Temmuz ayı meclis toplantısını  kapatmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                HALİL KARAKUŞ              AGAH TAŞKIN                       ERDİNÇ AKCA

                                                  MECLİS KATİBİ                MECLİS KATİBİ                  MECLİS BAŞKANI                                 

                                                   İmza                                       İmza                            (Belediye Başkan Vekili)