Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

03/08/2016 Tarihli Ağustos Ayı Meclis Toplantı Karar Özetleri

 

GÜNDEM:

 

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-13/07/2016 tarih ve 2016/7 sayılı Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)

  1. 13.07.2016 tarih ve 2016/7 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 03.08.2016 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin, görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)

4-13.07.2016 tarih ve 2016/7-84 sayılı kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)

  1. İlçemiz Selçuklu Mahallesinde Eski Öğretmen evinin bulunduğu alana Yunus Emre 15 Temmuz Demokrasi Parkı isminin verilmesi;  ve             Namık Kemal, Hacı Mustafa, Orhangazi Mahallelerini bağlayan otogar ile Kazım Karabekir Orta Öğretim Okulunun bulunduğu yere kadar olan yeni açılan caddeye Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer HALİSDEMİR isminin verilmesi hususunun  görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)

6-Eylül ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.  (Yazı İşleri Müd.)

 

 

 

1-Belediye meclisimizin 03/08/2016 tarihli Ağustos ayı meclis toplantısında çoğunluğun görülmesi üzerine; diğer gündem maddelerine geçilmeden önce Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Akhüyük Mahallesi 380 parsel 384 parsel, 397 parsel Kuskuncuk 928 parsel, 927 parsel, Belceağaç 110 ada 4 parsel, 111 ada 9 parsel,  Yıldızlı 130 ada 112 parsel, Kuzukuyusu 1095 parsel, Taşağıl 207 ada 10 parsel 207 ada 11 parsel, Servili 953 parsel,1052 parsel, Sarıca 138 ada 1 parsel, Hacımemiş 135 ada 21 parsel, Yeniköy 105 ada 9 parsel 105 ada 8 parsel 105 ada 4 parsel 105 ada 18 parsel 105 ada 22 parsel 105 ada 19 parsel 105 ada 28 parsel, Taşbudak 131 ada 3 parsel 111 ada 4 parsel 161 parsel 44 parsel 79 parsel sayılı yerlerin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılması hususlu konunun ek gündem maddesine eklenmesi ve Meclis Üyelerinden Ahmet ÖZKARALI, Mehmet TUNÇ, İbrahim SÖKER, Agah TAŞKIN ve Tevfik Fikret İVGEN’in İzinli sayılması yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

2-13/07/2016 tarih ve 2016/7 sayılı Temmuz ayı olağan Meclis toplantısı karar özetleri oylamaya sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3-13.07.2016 tarih ve 2016/7 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 03.08.2016 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin imar komisyonuna havale edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

4-13.07.2016 tarih ve 2016/7-84 sayılı kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği İmar Komisyon raporu, İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

  1. İlçemiz Selçuklu Mahallesinde Eski Öğretmen evinin bulunduğu alana Yunus Emre 15 Temmuz Demokrasi Parkı isminin verilmesi hususu ve ayrıca ;

Meclis Üyelerinden Erdinç AKCA, Mehmet Vehbi ARIK ve Halil ERCAN’ın  Belediye Meclisine vermiş oldukları önerge doğrultusunda

Namık Kemal, Hacı Mustafa, Orhangazi Mahallelerini bağlayan otogar ile Kazım Karabekir Orta Öğretim Okulunun bulunduğu yere kadar olan yeni açılan caddeye, Şehit Piyade Kurmay Albay Sait ERTÜRK ;

İlçe Emniyet Müdürlüğünden Sanayi köprüsüne kadar olan caddeye Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer HALİSDEMİR isminin verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

  1. Akhüyük Mahallesi 380 parsel 384 parsel, 397 parsel Kuskuncuk 928 parsel, 927 parsel, Belceağaç 110 ada 4 parsel, 111 ada 9 parsel,  Yıldızlı 130 ada 112 parsel, Kuzukuyusu 1095 parsel, Taşağıl 207 ada 10 parsel 207 ada 11 parsel, Servili 953 parsel,1052 parsel, Sarıca 138 ada 1 parsel, Hacımemiş 135 ada 21 parsel, Yeniköy 105 ada 9 parsel 105 ada 8 parsel 105 ada 4 parsel 105 ada 18 parsel 105 ada 22 parsel 105 ada 19 parsel 105 ada 28 parsel, Taşbudak 131 ada 3 parsel 111 ada 4 parsel 161 parsel 44 parsel 79 parsel sayılı yerlerin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılması hususu yapılan oylama sonucunda oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

7-Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Eylül ayı Meclis toplantı tarihinin 07 Eylül 2016 Çarşamba günü saat 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis  Başkanı  Sayın Özkan ÖZGÜVEN meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Ağustos ayı meclis toplantısını  kapatmıştır.

 

 

 

 

 

 

   HALİL KARAKUŞ                          ZUHAL SAVAŞ KESER                      ÖZKAN ÖZGÜVEN

    MECLİS KATİBİ                                 MECLİS KATİBİ                              MECLİS BAŞKANI                                 

             İmza                                                İmza                                          (Belediye Başkanı)