Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

01/06/2016 Tarihli Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı

 


KONYA-EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 01/06/2016 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Haziran ayı olağan toplantısını yapacaktır.
İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.          

 

  
Özkan ÖZGÜVEN
Belediye Başkanı

 


GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
2- 18/05/2016 tarih ve 2016/5 sayılı Mayıs ayı olağan 2. birleşim meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)
3- 04.05.2016 tarih ve 2016/5-59 sayılı kararı gereği imar komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)
4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce alınacak ücretlerin görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)
5- D.S.İ tarafından yaptırılan Konya Ereğli Merkez Taşkın Koruma İnşaatı yapım işinde Taşkın Önleme Kanalı alanında kalan Atakent Mahallesi 1859 ada 4, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 127, 128 parseller, Aydınlar Mahallesi 777 ada 1, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20 parseller, Barbaros Mahallesi 789 ada 16, 18, 19, 20, 22 parseller, Yeni Bağlar Mahallesi 732 ada 2, 21, 23, 25, 43 parseller, 734 ada 54, 55, 56, 57, 58, 59 parseller, 735 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 743 ada 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 62 parseller, 744 ada 7, 8, 10, 11, 12 parsel sayılı yerlerin 7. Beş yıllık kamulaştırma programına alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İst.Müd.)
6- Mülkiyeti Belediyemize ait Konya İli Halkapınar İlçesi İvriz Mahallesi 101 ada 27 parsel sayılı yerin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre 10 yıllığına kiraya verilmesine, bu hususta iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İst.Müd.)
7- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü için hazırlanan ‘Çalışma Esaslarını, görev ve yetkilerini’ düzenleyen yönetmeliğin görüşülmesi.( Muh.İşl.Müd.)
8- Memur Norm Kadro Cetvelinde yapılacak kadro ihdasının görüşülmesi. (İnsan Kay. ve Eğt. Müd.)
9- Temmuz ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.  (Yazı İşleri Müd.)