Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

04/05/2016 Tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 1.Birleşim Karar Özetleri

 

GÜNDEM:

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-06/04/2016 tarih ve 2016/4 sayılı Nisan ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)

  1. 06.04.2016 tarih ve 2016/4 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 04.05.2016 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin,görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)

4-Mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait Aziziye Mahallesi 2350 parsel, Büyükdede Mahallesi 101 ada 31 parsel, 111 ada 1 parsel, 142 ada 100 parsel, 143 ada 8 parsel, 144 ada 17 parsel, Çakmak Mahallesi 534, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 551 parsel Gökçeyazı Mahallesi 139 ada 4 parsel, 160 ada 11 parsel, 168 ada 5 ve 9 parsel, 170 ada 4, 6, 7 parseller, 176 ada 2 parsel, 191 ada 56 parsel, 192 ada 1 parsel, 231 ada 2 parsel sayılı yerlerin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İst.Müd.)

5-2015 Yılı Bütçe Kesin Hebasın görüşülmesi.( Mali Hiz.Müd.)

6-Tarihi Kentler Birliğinin 28 Mayıs – 1 Haziran Tarihinde yapılacak olan Bulgaristan – Romanya yurtdışı teknik inceleme programına katılmak üzere Belediye Başkanı Özkan ÖZGÜVEN’in  görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi. (Özel Kalem Müd.)

7-Belediyemizce yenilenebilir enerji kullanımı ve yatırımları konusunda yapılacak çalışmalar için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Strateji Gel. Müd.)

8-Haziran ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.  (Yazı İşleri Müd.)

 

 

1-Belediye meclisimizin 04/05/2016 tarihli Mayıs ayı meclis toplantısı 1.birleşiminde çoğunluğun görülmesi üzerine; diğer gündem maddelerine geçilmeden önce Belediye Meclis üyelerinden Halil ERCAN, Yüksel AKDOĞAN, Hacı ÖĞÜTLÜ, Kerim AKSOY, Mustafa KALE, Enver DOĞANAY, Kemal UZUNDERE, İsmail ŞAHİN, Cengiz UYSAL, Mehmet Tolga PEKER ve Ferudun ATALAY’ın vermiş oldukları 06.04.2016 tarihinde alınan Kulu Belediyesi ile Kardeş şehir hakkındaki,  meclis kararının iptal edilmesi hususlu önergenin ek gündem maddesine eklenmesi, yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile kabul edilmemiş olup gündeme dahil edilmemiştir.

2- 06/04/2016 tarih ve 2016/4 sayılı Nisan ayı olağan Meclis toplantısı karar özetleri oylamaya sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3-06.04.2016 tarih ve 2016/4 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 04.05.2016 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar olan meri imar planında plan değişikliği yapılması için yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

4-Mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait Aziziye Mahallesi 2350 parsel, Büyükdede Mahallesi 101 ada 31 parsel, 111 ada 1 parsel, 142 ada 100 parsel, 143 ada 8 parsel, 144 ada 17 parsel, Çakmak Mahallesi 534, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 551 parsel Gökçeyazı Mahallesi 139 ada 4 parsel, 160 ada 11 parsel, 168 ada 5 ve 9 parsel, 170 ada 4, 6, 7 parseller, 176 ada 2 parsel, 191 ada 56 parsel, 192 ada 1 parsel, 231 ada 2 parsel sayılı yerlerin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

5-5393 Sayılı Belediye Kanununun  Meclisin Görev Yetkileri başlıklı 18 / b maddesi ile Kesin Hesap başlıklı 64. Maddesi gereğince 2015 Mali Yılı Bütçe  Kesin Hesabı hazırlanarak 2015 Mali Yılı Kesin Hesabını Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

6-Tarihi Kentler Birliğinin 28 Mayıs – 1 Haziran Tarihinde yapılacak olan Bulgaristan – Romanya yurtdışı teknik inceleme programına katılmak üzere Belediye Başkanı Özkan ÖZGÜVEN’İN görevlendirilmesi hususu, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

7-Belediyemizce yenilenebilir enerji kullanımı ve yatırımları konusunda yapılacak çalışmalar için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

8-Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Mayıs ayı 2. Birleşim toplantı tarihinin 18 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis 1. Başkan Vekili Sayın Erdinç AKCA meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Mayıs ayı meclis toplantısı 1. birleşimini kapatmıştır.

 

 

 

 

 

HALİL KARAKUŞ                         AGAH TAŞKIN                       ERDİNÇ AKCA

MECLİS KATİBİ                          MECLİS KATİBİ         MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ                             

            İmza                                              İmza                                            İmza