Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

04/05/2016 Tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısı

 

KONYA-EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 04/05/2016 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Mayıs ayı olağan toplantısını yapacaktır.
İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.          

 

  
Özkan ÖZGÜVEN
Belediye Başkanı

 


GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
2- 06/04/2016 tarih ve 2016/4 sayılı Nisan ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)
3- 06.04.2016 tarih ve 2016/4 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 04.05.2016 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin,görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)
4- Mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait Aziziye Mahallesi 2350 parsel, Büyükdede Mahallesi 101 ada 31 parsel, 111 ada 1 parsel, 142 ada 100 parsel, 143 ada 8 parsel, 144 ada 17 parsel, Çakmak Mahallesi 534, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 551 parsel Gökçeyazı Mahallesi 139 ada 4 parsel, 160 ada 11 parsel, 168 ada 5 ve 9 parsel, 170 ada 4, 6, 7 parseller, 176 ada 2 parsel, 191 ada 56 parsel, 192 ada 1 parsel, 231 ada 2 parsel sayılı yerlerin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre satışının yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İst.Müd.)
5- 2015 Yılı Bütçe Kesin Hebasın görüşülmesi.( Mali Hiz.Müd.)
6- Tarihi Kentler Birliğinin 28 Mayıs – 1 Haziran Tarihinde yapılacak olan Bulgaristan – Romanya yurtdışı teknik inceleme programına katılmak üzere Belediye Başkanı Özkan ÖZGÜVEN’in  görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi. (Özel Kalem Müd.)
7- Belediyemizce yenilenebilir enerji kullanımı ve yatırımları konusunda yapılacak çalışmalar için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Strateji Gel. Müd.)
8- Haziran ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.  (Yazı İşleri Müd.)