Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

02/03/2016 Tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısı

 

KONYA-EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 02/03/2016 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Mart ayı olağan toplantısını yapacaktır.
İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

             
                                                                                          Özkan ÖZGÜVEN 
                                                                                            Belediye Başkanı

                                                                                                    İmza

 

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
2- 03/02/2016 tarih ve 2016/2 sayılı Şubat ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)
3- 03.02.2016 tarih ve 2016/2 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 02.03.2016 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin, görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Müd.)
4- İlçemiz Kuzukuyu mahallesinde mera vasıflı 558 nolu parselin yaklaşık 6000,00m2’lik kısmında 5393 sayılı belediye kanununun 14. Maddesinin  a bendine göre ibadet yeri (Namazgah) yapılması 4342 sayılı mera kanununun 14. Maddesinin c bendine göre vasıf değişikliğinin yapılması hususunun  görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
5- Koruma amaçlı imar planında bulunan Selçuklu Mahallesi 1241 ada 1 parsel 1236 ada 1 parsel 1237 ada 1 parsel 1238 ada 1 parsel, 1239 ada 1 parsel sayılı yerlerde 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesi uygulaması sonucu oluşan Selçuklu mahallesi 1239 ada 4 parsel sayılı yerdeki vatandaşa ait hisselerin Belediye Kanunun 18/e maddesine göre satın alınması, satın alma işlemlerini yürütmek üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi.( Emlak ve İst. Müd.)
6- Memur Norm kadro cetvelinde yapılacak kadro ihdasının ve dolu kadro derece değişikliğinin görüşülmesi hususu.(İnsan Kay. ve Eğt. Müd.)
7- 2016 mali yıl bütçe kanununda “ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarlarını” düzenleyen K cetvelindeki hususlara uygun olarak, Zabıta maktu mesai ücretinin görüşülmesi .(İnsan Kay. ve Eğt. Müd.)
8- Nisan ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)