Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

06/04/2016 Tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısı

KONYA-EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 06/04/2016 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Nisan ayı olağan toplantısını yapacaktır.
İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.             
                                                                                                                                                                                                            Özkan ÖZGÜVEN
                                                                                                                                                                                                             Belediye Başkanı
GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
2- 02/03/2016 tarih ve 2016/3 sayılı Mart ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)
3- 01/01/2015 - 31/12/2015 tarihleri arası Belediye Başkanlığının 1 yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi. (Strateji Geliştirme Müd.)
4- 2015 Yılı Denetim Komisyon Raporunun Belediye Meclis Üyelerinin Bilgisine Sunulması.(Mali Hiz.Müd.)
5- 02.03.2016 tarih ve 2016/3 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 06.04.2016 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin,görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)
6- 02.03.2016 tarih ve 2016/3-32 sayılı Meclis Kararı   gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şeh.Müd.)
7- Meri imar planında park, otopark ve yol alanında kalan Gülbahçe Mahallesi 302 ada 39, 40, 47 ve 48 parseller ile 1262 ada 13 parsel sayılı yerlerin kamulaştırılması amacıyla 7. beş yıllık imar programına alınması hususu. (Emlak ve İst.Müd.)
8- Belediye hizmetleri kapsamında değerlendirmek üzere mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesine ait Alpaslan Mahallesi 116 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,74 ve 2886 ada 1 parsel sayılı yerler ile mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait Cahı Mahallesi 19 ada 6 parselde bulunan Belediye hissesi ve 19 ada 8, 9, 10, 12, 15 parsel sayılı yerlerin bedelleri encümenizce belirtlenmek üzere karşılıklı olarak ivazlı/ ivazsız trampa edilmesi ve bu hususta işlemlerin yürütülmesi için 5393 sayılı belediye kanunun 15/h maddesi gereğince Encümene yetki verilmesi hususu. (Emlak ve İst.Müd.)
9- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Belediyemize tahsisli Sümer Mahallesi 3022 ada 1 parsel numaralı taşınmazın Büyükşehir Belediyesi Şehir Konağı yapılacağından tahsisinin kaldırılması hususu. (Emlak ve İst.Müd.)
10- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kuskuncuk Mahallesinde bulunan göletten tarımsal sulamada kullanılacak 2016 yılına ait sulama fiyatlarının belirlenmesi hususu. (Emlak ve İst.Müd.)
11- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince Yapılacak İlk Mahalli İdareler Seçimine kadar olan süreyi kapsayacak şekilde Başkanlık Divanı Üyelerinin seçimi (Yazı İşleri Müd.)
a- 1. ve 2. Meclis Başkan Vekillikleri Seçimi.
b- 2 Üyeden oluşacak Asil Meclis Katip üyeliği ile yine 2 Üyeden
oluşacak Yedek Meclis Katip üyeliği seçimi.
12- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince Encümen üyeliği Seçimi. (Yazı İşleri Müd.)
13- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince İhtisas Komisyonları seçimi. (Yazı İşleri Müd.)
   a-) İmar Komisyonu Seçimi.
   b-) Plan ve Bütçe Komisyonu Seçimi.
   c-) Eğitim Kültür Gençlik Ve Spor Komisyonu Seçimi.
   d-)Çevre Ve Sağlık  Komisyonu Seçimi.
14- Mayıs ayı Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.  (Yazı İşleri Müd.)