Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

03/02/2016 Tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

 

GÜNDEM:

 

1- Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2- 06/01/2016 tarih ve 2016/1 sayılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)

3- 06.01.2016 tarih ve 2016/1 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 03.02.2016 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin, görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Müd.)

4- 06.01.2016 tarih ve 2016/1-3 sayılı Meclis Kararı   gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)

5- Meri imar planında okul alanında kalan Namık Kemal Mahallesi 3023 ada 1 parsel nolu taşınmazın okul yapılmak üzere Maliye Hazinesine bedelsiz devri veya 29 yıllığına tahsisinin yapılması için Başkanlık Makamına

6- Selçuklu Mahallesi 187 ada 1 parsel sayılı alanda yap işlet devret modeli ile yatırım yapılmasına, yapılacak yatırımın süresi 30 yılı aşmamak kaydıyla kiraya verilmesine ve bu hususlara ilişkin işleri yürütmek üzere Belediye Encümenine yetki

7- Fen İşleri Müdürlüğünün 038601 Yol bakım ve onarım giderleri kodlu ödeneğine ödenek aktarılması yapılması gerekmektedir. Mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 5. Bölümünün aktarma başlığının 36. Maddesine göre toplam 5.500.000,00 Tl ödeneğin fen işleri müdürlüğü bütçesine aktarılması hususunun görüşülmesi.( Fen İşleri Müd.)

8- Belediyemizin düzenlemiş olduğu ‘’Ereğli Denince’’ adlı fotoğraf yarışmasında ve İl müsabakalarında 2. Olan İpek Yolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Voleybol Takımına Ödül verilmesi ve verilecek ödüllerin belirlenmesi

9- Mart ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

1- Belediye Meclisimizin 03.02.2016 tarihli Şubat Ayı Meclis toplantısında çoğunluğun görülmesi üzerine diğer gündem maddelerine geçilmiştir.

2- 06.01.2016 tarih ve 2016/1 sayılı Ocak ayı Olağan Meclis toplantısı karar özetleri oylamaya sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- 06.01.2016 tarih ve 2016/1 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 03.02.2016 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılması için yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

4- 06.01.2016 tarih ve 2016/1-3 sayılı Meclis Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında plan değişik yapılmasına ilişkin taleplerden; 2016/1 ve 2016/2 nolu dosyalarda görüşülen talepler İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen taleplerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- Meri imar planında okul alanında kalan Namık Kemal Mahallesi 3023 ada 1 parsel nolu taşınmazın okul yapılmak üzere Maliye Hazinesine bedelsiz devri veya 29 yıllığına tahsisinin yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

6- Selçuklu Mahallesi 187 ada 1 parsel sayılı alanda yap işlet devret modeli ile yatırım yapılmasına, yapılacak yatırımın süresi 30 yılı aşmamak kaydıyla kiraya verilmesine ve bu hususlara ilişkin işleri yürütmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

7- Fen İşleri Müdürlüğünün 038601 Yol bakım ve onarım giderleri kodlu ödeneğine ödenek aktarılması yapılması gerekmektedir. Mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 5. Bölümünün aktarma başlığının 36. Maddesine göre toplam 5.500.000,00 Tl ödeneğin fen işleri müdürlüğü bütçesine aktarılması hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

8- Belediyemizin düzenlemiş olduğu ‘’Ereğli Denince’’ adlı fotoğraf yarışmasında ve İl müsabakalarında 2. Olan İpek Yolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Voleybol Takımına Ödül verilmesi ve verilecek ödüllerin belirlenmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

9- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Mart ayı meclis toplantı tarihinin 02 Mart 2016 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Şubat ayı meclis toplantısını kapatmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          HALİL KARAKUŞ                   AGAH TAŞKIN                    ÖZKAN ÖZGÜVEN

MECLİS KATİBİ                    MECLİS KATİBİ                    MECLİS BAŞKANI                                 

                 İmza                                       İmza                                 (Belediye Başkanı)

                                                                                                                    İmza