Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

03/02/2016 Tarihli Şubat Ayı Olağan Toplantısı İlanı

 

KONYA-EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 03/02/2016 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Şubat ayı olağan toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

                

                                                                                             Özkan ÖZGÜVEN 

                                                                                            Belediye Başkanı

İmza

GÜNDEM:

 

1-Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)

2-06/01/2016 tarih ve 2016/1 sayılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)

  1. 06.01.2016 tarih ve 2016/1 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 03.02.2016 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin, görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Müd.)

4-06.01.2016 tarih ve 2016/1-3 sayılı Meclis Kararı   gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)

5-Meri imar planında okul alanında kalan Namık Kemal Mahallesi 3023 ada 1 parsel nolu taşınmazın okul yapılmak üzere Maliye Hazinesine bedelsiz devri veya 29 yıllığına tahsisinin yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müd.)

6-Selçuklu Mahallesi 187 ada 1 parsel sayılı alanda yap işlet devret modeli ile yatırım yapılmasına, yapılacak yatırımın süresi 30 yılı aşmamak kaydıyla kiraya verilmesine ve bu hususlara ilişkin işleri yürütmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müd.)

7-Fen İşleri Müdürlüğünün 038601 Yol bakım ve onarım giderleri kodlu ödeneğine ödenek aktarılması yapılması gerekmektedir. Mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 5. Bölümünün aktarma başlığının 36. Maddesine göre toplam 5.500.000,00 Tl ödeneğin fen işleri müdürlüğü bütçesine aktarılması hususunun görüşülmesi.( Fen İşleri Müd.)

8-Belediyemizin düzenlemiş olduğu ‘’Ereğli Denince’’ adlı fotoğraf yarışmasında ve İl müsabakalarında 2. Olan İpek Yolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Voleybol Takımına Ödül verilmesi ve verilecek ödüllerin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.(Kültür ve Sos. İşl.Müd.)

9-Mart ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)