Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

12/05/2020 Tarihli Mayıs Ayı Olağanüstü Meclis Gündemi

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

      Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 12/05/2020 Salı günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Mayıs Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısını yapacaktır.

İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

                                                                                                                           

  Hüseyin OPRUKÇU
Belediye Başkanı

 

GÜNDEM:

1. Açılış konuşması ve yoklama. (Yazı İşleri Md.)

2. 04/03/2020 tarihinde yapılan Mart ayı olağan Meclis Toplantısı Karar Özetlerinin oylamaya sunulması. (Yazı İşleri Md.)

3. İlçemiz Akhüyük Mahallesinde yer alan Jeotermal Sondaj Kuyusu Açımı işi için 6.500.000,00TL(Altı Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) olmak üzere Belediyemizce İller Bankasından kredi alınması ve kredi işlemleri ile ilgili her türlü işlemleri yapmak için Başkanlık Makamına yetki verilmesi veya Başkanlık Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi konusunun görüşülmesi. (Fen İşleri Md.)

4. İlçemiz Gülbahçe Mahallesinde yer alan Taş Evler'in Restorasyon Yapım İşi için 49.700.000,00TL (Kırk Dokuz Milyon Yedi Yüz Bin Türk Lirası) olmak üzere Belediyemizce İller Bankasından kredi alınması ve kredi işlemleri ile ilgili her türlü işlemleri yapmak için Başkanlık Makamına yetki verilmesi veya Başkanlık Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi konusunun görüşülmesi. (Fen İşleri Md.)

5. İlçemizde Asfalt Yol Yapımı için 16.500.000,00TL (On Altı Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası)  olmak üzere Belediyemizce İller Bankasından kredi alınması ve kredi işlemleri ile ilgili her türlü işlemleri yapmak için Başkanlık Makamına yetki verilmesi veya Başkanlık Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi konusunun görüşülmesi. (Fen İşleri Md.)

6. Belediyemiz cari harcamalarında kullanılmak üzere,  İller Bankası A.Ş. veya özel ya da kamu bankalarından 8.000.000,00TL(Sekiz Milyon Türk Lirası)  kredi kullanılmasına, Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, bu konudan her türlü ipotek ve rehin vermeye ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin OPRUKÇU’ya ve/veya Başkanlık  Makamının uygun göreceği bir personelin yetkilendirilmesi konusunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Md.)

7. Kapanış. (Yazı İşleri Md.)