Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

06/01/2016 Tarihli Ocak Ayı Olağan Toplantısı İlanı

 

KONYA-EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 06/01/2016 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Ocak ayı olağan toplantısını yapacaktır.
İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.
             
                                                                                                                                                  Erdinç AKCA 
                                                                                                                                          Belediye Başkan Vekili
                                                                                                                                                          İmza
GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
2- 02/12/2015 tarih ve 2015/12 sayılı Aralık ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)
3- 02.12.2015 tarih ve 2015/12 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 06.01.2016 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin,görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Müd.)
4- 02.12.2015 tarih ve 2015/12-158 sayılı Meclis Kararı   gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
5- 02.12.2015 tatih ve 2015/12-162 sayılı Meclis kararı gereği imar komisyonuna havale edilen mahalle sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müd.)
6- Belediyemizce Yol yapım ve bakım işlerinde kullanılmak üzere tespit edilen Karaburun mahallesinde yer alan taş ocagının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün açaçağı  ihaleye girmek için  ilgili her türlü işlemi yapmaya Sayın Belediye  Başkanımız Özkan ÖZGÜVEN’in yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi.(Fen İşl.Müd.)
7- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün Akhüyük Jeotermal Su Sahasının İşletme Ruhsat Harcı için Halkbankası Eregli Şubesinden alınan 359.484,46 TL lik teminat Mektubunun yerine verilmek üzere, İller Bankasından 359.484,46 TL lik teminat mektubunun alınmasında Sayın Belediye  Başkanımız Özkan ÖZGÜVEN’in yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi.(Fen İşl.Müd.)
8- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün Kapalı Pazar yeri yapımı işi için   Çevre Temizlik vergisi, İşgal Harçı ve Kira gelirlerini teminat göstermek kaydı ile , Belediyemizce İller Bankasından 5.000,000,00.-TL(BeşmilyonTürk lirası) kredi alınmasında Sayın Belediye  Başkanımız Özkan ÖZGÜVEN’in yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi.(Fen İşl.Müd.)
9- 2015 Mali Yılında sözleşmeli personel çalıştırılması ve kadro unvanlarına bağlı olarak sözleşmeli ücretlerinin görüşülmesi.(İnsan Kay. ve Eğt.Müd.)
10- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi.(Mali Hiz. Müd.)
11- Şubat ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)