Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

02/12/2015 Tarihli Aralık Ayı Olağan Toplantısı

 

KONYA-EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 02/12/2015 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Aralık ayı olağan toplantısını yapacaktır.
İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.


             
                                                                                                                                                                                             Özkan ÖZGÜVEN 
                                                                                                                                                                                                Belediye Başkanı
     

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
2- 04/11/2015 tarih ve 2015/11 sayılı Kasım ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)
3- 04.11.2015 tarih ve 2015/11 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 02.12.2015 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin,görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Müd.)
4- 04.11.2015 tarih ve 2015/11-150 sayılı Meclis Kararı   gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
5- 6360 sayılı kanunla beraber Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan köy ve beldelerin mahalle olmasıyla birlikte numarataj çalışmaları yeniden düzenlendiğinden bu kapsamda mahalle sınırlarının yeniden düzenlenmesinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müd.)
6- Batıalagöz Mahallesi 1005 ada 1 parsel sayılı yerin yolda kalan kısmı ile yol fazlası kısmının ihdası sonucu oluşacak parselin takası hususunun görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müd)
7- Camikebir Mahallesi 1003 ada 4 parsel sayılı yer ile mülkiyeti Belediyemize ait  Camikebir Mahallesi 1003 ada 14 parsel sayılı yerin takası hususunun görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müd.)
8- Barbaros Mahallesi 1483 ada 1 parsel sayılı yerin satın alınması hususunun görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müd.)
9- Camikebir Mahallesi 160 ada 17 parsel sayılı yerin satın alınması hususunun görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müd.)
10- Memur Norm Kadro cetvelinde yapılacak boş kadro derece değişikliğinin görüşülmesi (İnsan Kay. ve Eğt. Müd.)
11- Ocak ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)