Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

04/11/2015 Tarihli Kasım Ayı Olağan Toplantısı

 

 

KONYA-EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Ereğli Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 04/11/2015 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda Kasım ayı olağan toplantısını yapacaktır.
İlgililere ve halkımıza ilanen duyurulur.

 

             
                                                                                                                                                                                                                  Özkan ÖZGÜVEN 
                                                                                                                                                                                                                    Belediye Başkanı
                                                                                                                                                                                                                                İmza

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
2- 21/10/2015 tarih ve 2015/10 sayılı Ekim ayı olağan meclis toplantısı 2. birleşim Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)
3- 07.10.2015 tarih ve 2015/10 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 04.11.2015 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar olan meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
4- 07.10.2015 tarih ve 2015/10-136 sayılı Meclis Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi.( İmar ve Şehircilik Müd.)
5- Aralık ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)