Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

21/10/2015 Tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşim Karar Özetleri

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
2- 07/10/2015 tarih ve 2015/10 sayılı Ekim ayı olağan meclis toplantısı 1. birleşim Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)
3- 07/10/2015 tarih ve 2015/10-142 sayılı meclis kararı gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2016 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarifesinin görüşülmesi. (Mali Hiz. Müd.)
4- Kasım ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)


1. Belediye meclisimizin 21/10/2015 tarihli Ekim ayı 2. birleşim meclis toplantısında çoğunluğun görülmesi üzerine; diğer gündem maddelerine geçilmiştir.
2.    07/10/2015 tarih ve 2015/10 sayılı Ekim ayı meclis toplantısı 1. Birleşim karar özetleri oylamaya sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
3. Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ve 124.630.000.00 TL üzerinden bağlanan gelir gider bütçesi madde madde oylanarak Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekliyle ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
Yine Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 2016 Mali Yılı Vergi ve Harç Tarifeleri ile 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesi plan ve bütçe komisyonundan geldiği şekliyle ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
4. Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi gereğince Kasım ayı meclis toplantı tarihinin 04 Kasım 2015 Çarşamba günü saat:14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Ekim ayı meclis toplantısı 2. birleşimini kapatmıştır.

 

 

 

HALİL KARAKUŞ               AGAH TAŞKIN               ÖZKAN ÖZGÜVEN
MECLİS KATİBİ                  MECLİS KATİBİ             MECLİS BAŞKANI                                 
         İmza                                     İmza                      (Belediye Başkanı)
                                                                                               İmza