Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

04/11/2015 Tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısı

 

GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
2- 21/10/2015 tarih ve 2015/10 sayılı Ekim ayı olağan meclis toplantısı 2. birleşim Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)
3- 07.10.2015 tarih ve 2015/10 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 04.11.2015 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar olan meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
4- 07.10.2015 tarih ve 2015/10-136 sayılı Meclis Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi.( İmar ve Şehircilik Müd.)
5- Aralık ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)
 
1- Belediye meclisimizin 04/11/2015 tarihli Kasım ayı meclis toplantısında çoğunluğun görülmesi üzerine; diğer gündem maddelerine geçilmiştir.
2- 21/10/2015 tarih ve 2015/10 sayılı Ekim ayı olağan meclis toplantısı 2. birleşim Karar özetleri meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
3- 07.10.2015 tarih ve 2015/10 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 04.11.2015 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar olan meri imar planında plan değişikliği yapılması için yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
4- 07.10.2015 tarih ve 2015/10-136 sayılı Meclis Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerden; 2015/36, 2015/37, 2015/38, 2015/39 nolu dosyalarda görüşülen talepler İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen taleplerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması oybirliği ile kabul edilmiştir.
5- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Kasım ayı meclis toplantı tarihinin 02 Aralık 2015 Çarşamba günü saat: 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Kasım ayı meclis toplantısını kapatmıştır.

 


   HALİL KARAKUŞ                          AGAH TAŞKIN                    ÖZKAN ÖZGÜVEN
  MECLİS KATİBİ                             MECLİS KATİBİ                  MECLİS BAŞKANI                                 
          İmza                                                imza                                  (Belediye Başkanı)
                                                                                                                 İmza