Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

07/10/2015 Tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Karar Özetleri

 

07/10/2015 TARİHLİ EKİM AYI MECLİS
TOPLANTISI 1.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ


GÜNDEM:

1- Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
2- 02/09/2015 tarih ve 2015/9 sayılı Eylül ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)
3- 02.09.2015 tarih ve 2015/9 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 07.10.2015 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
4- 02.09.2015 tarih ve 2015/9-124 sayılı Meclis Kararı   gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
5- 02.09.2015 tarih ve 2015/9-129 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen yedinci beş yıllık imar programının değerlendirildiği imar komisyon raporu ektedir.Konunun 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre incelenerek karar alınması talebinin görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müd.)
6-  Mülkiyeti Belediyemize ait Bahçeli Mahallesi M32D17C3D pafta 102 ada 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 parsel sayılı yerlerinin satışının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi  hususunun görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müd.)
7- Belediyemiz 2016 mali yılı gider bütçesi ve gelir tarifesi hususunun görüşülmesi (Mali Hiz. Müd.)
8- Kasım ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)

 

1.  Belediye Meclisimizin 07/10/2015 tarihli Ekim Ayı Meclis toplantısı 1.Birleşiminde çoğunluğun görülmesi üzerine; diğer gündem maddelerine geçilmiştir.
2.  02/09/2015 tarih ve 2015/9 sayılı Eylül ayı olağan meclis toplantısı Karar özetleri oylamaya sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
3.  02.09.2015 tarih ve 2015/9 sayılı Belediye Meclis toplantısından, 07.10.2015 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar olan meri imar planında plan değişikliği yapılması için yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
4.  02.09.2015 tarih ve 2015/9-124 sayılı Meclis Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği imar komisyon raporu ile ilgili görüşülen imar planı değişikliği taleplerinin İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen taleplerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması oybirliği ile kabul edilmiştir.
5.  02.09.2015 tarih ve 2015/9-129 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen yedinci beş yıllık imar programının değerlendirildiği imar komisyon raporu ektedir.Konunun 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre incelenerek imar komisyonundan geldiği şekli ile kabul edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
6.  Mülkiyeti Belediyemize ait Bahçeli Mahallesi M32D17C3D pafta 102 ada 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 parsel sayılı yerlerinin satışının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
7.  2016 Mali Yılı Gider Bütçesi ve Gelir Tarifesi görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
8. Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine;  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2016 mali yılı gider bütçesi ve gelir tarifesini görüşmek üzere Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı 2.Birleşiminin 21 Ekim 2015 Çarşamba günü saat 14.00’da yapılmasına, oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Erdinç AKCA meclis üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Ekim Ayı Meclis Toplantısı 1.Birleşimini kapatmıştır.

 

 

HALİL KARAKUŞ                    AGAH TAŞKIN               ERDİNÇ AKCA
 MECLİS KATİBİ                    MECLİS KATİBİ             MECLİS BAŞKANI                                 
         İmza                                             İmza                   (Belediye Başkan Vekili)
                                                                                                        İmza