Belediye Meclisi

Ereğli Belediyesi  |

Belediye Meclisi

02/09/2015 Tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısı Karar Özeti

GÜNDEM:
1- Açılış konuşması ve yoklama.(Yazı İşleri Müd.)
2- 05/08/2015 tarih ve 2015/8 sayılı Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Karar Özetlerinin oylanması.(Yazı İşleri Müd.)
3- 05.08.2015 tarih ve 2015/8 sayılı Belediye Meclis Toplantısından, 02.09.2015 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar olan meri imar planında plan değişikliği yapılmasına ilişkin parsel malikleri tarafından gelen taleplerin görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
4- 05.08.2015 tarih ve 2015/8-109 sayılı meclis kararı gereği imar komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müd.)
5- Japonya Büyükelçiliği yerel projelere hibe programına Belediyemiz tarafından 23.03.2015 tarihinde hazırlanan ‘Engelli Taşıma Aracı Projesi’ kapsamında projenin onaylanması halinde alınacak hibenin kullanımı için Başkanlık Makamına ve Belediye Başkanı’nın görevlendireceği personele yetki verilmesi hususunun görüşülmesi (Kültür ve Sosyal İşler Müd.)
6- 3194 Sayılı İmar Kanununun 10. Maddesi gereği hazırlanan yedinci 5 yıllık imar programının görüşülmesi(Emlak ve İstimlak Müd.)
7- Ekim ayı meclis toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.(Yazı İşleri Müd.)
 
1- Belediye meclisimizin 02/09/2015 tarihli Eylül ayı meclis toplantısında çoğunluğun görülmesi üzerine; diğer gündem maddelerine geçilmeden önce Meclis üyesi Edip YILDIZ’ın meclis üyeliğinden istifa etmesi meclis üyelerinin bilgisine sunuldu, Emlak İstimlak Müdürlüğünün Gülbahçe mahallesi 1262 ada 64 parsel sayılı taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığına camii yeri olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına tahsisinin yapılması konusunu gündemin 7. maddesi olarak ve Tarım ve Kırsal Kalkınma komisyonuna üye seçimi ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve spor komisyonu ile ilgili önergelerin gündeme dahil edilmesi oylanarak oybirliği ile gündeme dahil edilmiş olup, kapanış maddesi bir sonraki maddeye kaydırılmıştır.
2- 05/08/2015 tarih ve 2015/8 sayılı Ağustos ayı olağan meclis toplantısı karar özetleri meclis üyelerine sunulmuş olup, herhangi bir itirazın olmaması üzerine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
3- 05.08.2015 tarih ve 2015/8 sayılı Belediye Meclis Toplantısından, 02.09.2015 tarihli Belediye Meclis Toplantısı günü mesai bitimine kadar olan meri imar planında plan değişikliği yapılması için yapılan başvuruların imar komisyonuna havale edilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
4- 05.08.2015 tarih ve 2015/8-109 sayılı meclis kararı gereği imar komisyonuna havale edilen meri imar planında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerden; 2015/30, 2015/31, 2015/32 nolu dosyalarda görüşülen talepler İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü ve uygun görülen taleplerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması oybirliği ile kabul edilmiştir.
5- Japonya Büyükelçiliği yerel projelere hibe programına Belediyemiz tarafından 23.03.2015 tarihinde hazırlanan ‘Engelli Taşıma Aracı Projesi’ kapsamında projenin onaylanması halinde alınacak hibenin kullanımı için Başkanlık Makamına ve Belediye Başkanı’nın görevlendireceği personele yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
6- 3194 Sayılı İmar Kanununun 10. Maddesi gereği hazırlanan yedinci 5 yıllık imar programının İmar Komisyonuna havalesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
7- Mülkiyeti Belediyemize ait Gülbahçe Mahallesi 1262 ada 64 parsel sayılı taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığına Cami yeri olarak kullanılmak üzere 25 (yirmibeş) yıllığına tahsisinin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
8-  Meclis üyelerinden Mehmet TUNÇ, İsmet TAŞKIRAN ve Hacı ÖĞÜTLÜ’nün vermiş oldukları yazılı önerge doğrultusunda Belediye Meclisinde teşekkül ettirilecek olan Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonuna Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyelerinden Erdinç AKCA, İbrahim SÖKER, Ercüment SARIKAFA, Tolga PEKER ve Milliyetçi Hareket Partisinden İsmail ŞAHİN’in seçilmeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.        
9- Belediye Meclis Üyemiz Edip YILDIZ’ın Meclis Üyeliğinden ayrıldığından Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna kalan süreyi tamamlamak üzere Meclis Üyelerinden; Erdinç AKCA ve İbrahim SÖKER’in verdikleri yazılı önerge doğrultusunda Meclis Üyesi Duran AKSOY’un seçilmesi, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.
10- Görüşülmesi istenen başka bir konunun kalmadığının anlaşılması üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Ekim ayı meclis toplantı tarihinin 07 Ekim 2015 Çarşamba günü saat : 14.00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar alınarak ve Meclis Başkanı Sayın Özkan ÖZGÜVEN Meclis Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek Eylül ayı meclis toplantısını kapatmıştır.

 

    HALİL KARAKUŞ                       ZUHAL SAVAŞ KESER                ÖZKAN ÖZGÜVEN
      MECLİS KATİBİ                           MECLİS KATİBİ                        MECLİS BAŞKANI                                 
                                                                                                            (Belediye Başkanı)